Zobacz także:
Kalendarz wydarzeń
Konfiguruj alerty: SMS / e-mail
Raport kwartalny za:
IV kwartał 2017 r. 25-01-2018
I kwartał 2018 r. 26-04-2018    
 
III kwartał 2018 r. 25-10-2018    
 
Raport półroczny za:
I półrocze 2018 r. 20-07-2018    
 
Raport roczny:
Jednostkowy PKN ORLEN S.A. za 2017 r. 15-03-2018
Skonsolidowany Grupy PKN ORLEN S.A. za 2017 r. 15-03-2018
Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej 15-03-2018
Walne Zgromadzenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 02-02-2018
Konfiguruj alerty: SMS / e-mail
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku poz. 133), raport kwartalny za drugi kwartał nie będzie publikowany.
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
24-04-2018
PKN -1,93% 87,22
WIG -0,78% 59485,35
WIG20 -0,98% 2269,06
WIG30 -0,97% 2618,49
WIG-PALIWA -1,38% 6225,84
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI