Zobacz także:
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2020 roku
30-06-2020
PKN ORLEN S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 1. półrocze 2020 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 23 lipca 2020 roku.

Skonsolidowany raport okresowy za 1. półrocze 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna:  §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
14-07-2020
PKN -4,69% 58,50
WIG -1,42% 50443,27
WIG20 -1,66% 1771,70
WIG30 -1,59% 2048,26
WIG-PALIWA -0,55% 5132,09
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI