Dla biznesu

Sprzedaż i dystrybucja energii cieplnej

Wyspecjalizowane spółki Grupy ORLEN wytwarzają ciepło na potrzeby własnych zakładów produkcyjnych oraz działających na ich terenie odbiorców zewnętrznych. Obrót ciepłem na terenie spółek odbywa się na podstawie koncesji URE.

Zakład Produkcyjny w Płocku

Sprzedaż i dystrybucja energii cieplnej

Wytwarzamy energię cieplną oraz elektryczną dla potrzeb Zakładu Produkcyjnego ORLEN. Ponadto jesteśmy jedynym źródłem ciepła dla sieci ciepłowniczej w Płocku.