Dla biznesu

Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej

Grupa ORLEN jest liderem elektroenergetyki w Polsce. Swoim klientom zapewnia produkty indywidualnie dostosowane do ich potrzeb, komfort kompleksowej obsługi i gwarancję bezpieczeństwa dostaw. W ofercie Grupy ORLEN znajdują się produkty energetyczne dla biznesu, których uzupełnieniem są usługi dystrybucyjne.

Energa

Ogólnopolska sprzedaż energii elektrycznej

Energa Obrót to firma zajmująca się obrotem energią elektryczną, której działalność obejmuje całą Polskę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej skali działalności może oferować najlepsze produkty, które bezpośrednio odpowiadają potrzebom klientów.

Lokalna sprzedaży energii elektrycznej

W strukturach Grupy ORLEN działają spółki, które prowadzą sprzedaż energii na rynkach lokalnych w obszarze funkcjonowania zakładów produkcyjnych i innych składników majątku Grupy ORLEN. Dla zakładu w Płocku jest to ORLEN 

Dystrybucja

Istotne miejsce w strukturze Grupy ORLEN zajmują wyspecjalizowane spółki świadczące usługi dystrybucyjne. Działalność ta prowadzona jest na ściśle określonym obszarze, podlega regulacjom i jest koncesjonowana przez Urząd Regulacji Energetyki.

Funkcje dystrybucyjne realizują: