DLA BIZNESU

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA


Paliwo Ekodiesel ULTRA to najwyższa jakość i dbałość o środowisko. Dobrane gatunki oleju napędowego dostosowane są do różnych pór roku, gwarantując niezawodność w każdych warunkach atmosferycznych.

Charakterystyka

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA produkowany jest ze starannie dobranych komponentów, których jakość kontrolowana jest na wszystkich etapach produkcji. Paliwo zawiera pakiet dodatków uszlachetniających o właściwościach  przeciwdziałających korozji, emulgowaniu wody oraz pienieniu.  Zastosowana technologia produkcji zapewnia, że oferowany Olej napędowy Ekodiesel ULTRA zachowuje odporność na skażenie mikrobiologiczne jak również spełnia wymagania jakościowe w zakresie smarności oraz odporności na utlenianie. W trosce o środowisko naturalne zawartość siarki w oleju napędowym Ekodiesel ULTRA jest gwarantowana poniżej 10 mg/kg, a utrzymywanie liczby cetanowej powyżej 51 jednostek wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i ułatwia rozruch zimnego silnika. 

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego Ekodiesel ULTRA – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego: 

  • olej napędowy Ekodiesel ULTRA gatunek B o CFPP nie wyższej niż 0oC,
  • olej napędowy Ekodiesel ULTRA gatunek D o CFPP nie wyższej niż -10oC,
  • olej napędowy Ekodiesel ULTRA gatunek F o CFPP nie wyższej niż -20oC.​

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA o właściwościach klimatu umiarkowanego stosuje się w okresach:

  • gatunek B – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,
  • gatunek D – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
  • gatunek F – w okresie zimowym – od 16 listopada do końca lutego.​

W okresie przejściowym i zimowym olej napędowy Ekodiesel ULTRA jest wytwarzany z udziałem procesowo zmodyfikowanych komponentów, zawiera także dodatki depresujace, zmieniające strukturę kryształów parafiny zapobiegając blokowaniu filtrów paliwa, oraz dodatki o działaniu dyspergującym kryształy parafiny  zapewniając  w ten sposób bezproblemowy rozruch i niezawodną prace silnika w niskich temperaturach.

W wytwarzaniu olej napędowy Ekodiesel ULTRA, ORLEN nie stosuje dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 2015 r oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań. 

Zastosowanie

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA przeznaczony jest do napędzania silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie naziemnym, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich i strefach ekologicznie chronionych.

Właściwości

Parametry Jednostki Zakres Metoda badań
Liczba cetanowa - min. 51,0 PN-EN ISO 5165
Indeks cetanowy - min. 46,0 PN-EN ISO 4264
Gęstość w temp. 15oC kg/m³ 820,0 - 845,0 PN‑EN ISO 12185
PN‑EN ISO 3675 
​Zawartość wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych
​%(m/m) ​max. 7,0(1) ​PN-EN 12916
Zawartość siarki mg/kg max. 10,0 PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
Zawartość manganu mg/l max. 2,0 PN-EN 16576
​Temperatura zapłonu oC min. 56,0 PN-EN ISO 2719
​Pozostałość po koksowaniu
w 10% pozostałości destylacyjnej
​%(m/m) max. 0,30 ​PN-EN ISO 10370
​Pozostałość po spopieleniu ​%(m/m)​ max. 0,010 ​PN-EN ISO 6245
Zawartość wody ​mg/kg max. 200 ​PN-EN ISO 12937
​% (m/m) max. 0,020
​Zawartość zanieczyszczeń stałych ​mg/kg max. 24 ​PN-EN 12662
Badanie działania korodującego
na miedź (czas: 3 h, temp.: 50°C​​)
klasa klasa 1 PN-EN ISO 2160
Stabilność oksydacyjna ​g/m3​ max. 25 ​PN-ISO 12205
h min. 20(2) ​PN-EN 15751
​Smarność, skorygowana średnica
śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oC
µm max. 460 ​PN-EN ISO 12156-1
​Lepkość kinematyczna w temp. 40oC     ​PN-EN ISO 3104
  dla gatunków B,D,F​​ mm²/s 2,000 - 4,500
Skład frakcyjny dla gatunków B, D, F     ​PN-EN ISO 3405
  do temp. 250oC destyluje ​%(V/V) < 65,0
  ​do temp. 350oC destyluje ​%(V/V) min. 85,0
  ​95 %(V/V) destyluje do temperatury oC max. 360,0
​Zawartość estrów metylowych
kwasów tłuszczowych (FAME)
​%(V/V)
max. 7,0(3)  ​PN-EN 14078
​Temperatura zablokowania zimnego
filtru (CFPP)
oC   ​PN-EN 116​
  ​​​dla gatunku B ​​​​ max. 0
  ​​​dla gatunku D max. - 10,0
  ​​​dla gatunku F max. - 20,0
Temperatura mętnienia oC

 

- (4) 

PN-ISO 3015​​
  ​​​dla gatunków B, D, F
Pozostałość po destylacji  %(V/V) max. 2 PN-EN ISO 3405

(1) Zaostrzone wymaganie ORLEN S.A.​

(2) Gdy olej napędowy zawiera więcej niż 2 % (V/V) FAME, wymagane jest oznaczanie stabilności oksydacyjnej
wg EN 15751.

(3) FAME powinny spełniać wymagania PN-EN 14214.

(4) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach.

Zakup powyżej 3 m3 :

Wybierz produkt:

Dane firmy

Dane do kontaktu

Zakup poniżej 3 m3 :

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ORLEN. W związku z deklarowanym kryterium zakupu zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla dużych klientów indywidualnych: