DLA BIZNESU

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA klasa 2


Olej napędowy przeznaczony do stosowania w warunkach zimowych oraz klimacie arktycznym lub surowym klimacie zimowym.

Charakterystyka

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA klasa 2, jest produkowany z wyselekcjonowanych komponentów węglowodorowych, otrzymywanych z ropy naftowej. Ważne jest, że komponenty te odznaczają się odpowiednio dobranym składem frakcyjnym, który zapewnia doskonałe właściwości niskotemperaturowe.

Ze względu na bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe - wartość temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) nie wyższej niż minus 32oC i temperatury mętnienia nie wyższej niż minus 22oC - olej napędowy Ekodiesel ULTRA klasa 2 jest dedykowany do stosowania w warunkach zimowych oraz klimacie arktycznym lub surowym klimacie zimowym. 

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA klasa 2 zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiający właściwości antypienne, antyutleniające i antykorozyjne. Jakość paliwa kontrolowana jest w sposób ciągły, na każdym etapie wytwarzania, w nowoczesnej i technologicznie zaawansowanej rafinerii w Płocku.

Wyrób ten, nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA klasa 2 spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680)  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 15 r oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań.

Zastosowanie

Olej napędowy Ekodiesel ULTRA klasa 2 przeznaczony jest do napędzania silników o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy temperatura otoczenia spada znacznie poniżej -20oC.

Właściwości

Parametry Jednostki Zakres Metoda badań
Liczba cetanowa - min. 51,0 PN-EN ISO 5165
Indeks cetanowy - min. 46,0 PN-EN ISO 4264
Gęstość w temp. 15oC kg/m³ 800,0 - 840,0 PN‑EN ISO 12185
PN‑EN ISO 3675 
​Zawartość wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych
​%(m/m) ​max. 7,0(1) ​PN-EN 12916
Zawartość siarki mg/kg max. 10,0 PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
Zawartość manganu mg/l max. 2,0 PN-EN 16576
​Temperatura zapłonu oC min. 56,0 PN-EN ISO 2719
​Pozostałość po koksowaniu
w 10% pozostałości destylacyjnej
​%(m/m) max. 0,30 ​PN-EN ISO 10370
​Pozostałość po spopieleniu ​%(m/m)​ max. 0,010 ​PN-EN ISO 6245
Zawartość wody ​mg/kg max. 200 ​PN-EN ISO 12937
​% (m/m) max. 0,020
​Zawartość zanieczyszczeń stałych ​mg/kg max. 24 ​PN-EN 12662
Badanie działania korodującego
na miedź (czas: 3 h, temp.: 50 °C )
klasa klasa 1 PN-EN ISO 2160
Stabilność oksydacyjna ​g/m3​ max. 25 ​PN-ISO 12205
h min. 20(2) ​PN-EN 15751
​Smarność, skorygowana średnica
śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60 oC
µm max. 460 ​PN-EN ISO 12156-1
Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC mm²/s 1,500 - 4,000 ​PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny     ​PN-EN ISO 3405
  do temp. 180oC destyluje ​%(V/V) max. 10,0
  ​do temp. 340oC destyluje ​%(V/V) min. 95,0
​Zawartość estrów metylowych
kwasów tłuszczowych (FAME)3)
​%(V/V)
max. 7,0 ​PN-EN 14078
​Temperatura zablokowania zimnego
filtru (CFPP)
oC max. - 32,0 ​PN-EN 116​
Temperatura mętnienia oC max. - 22,0 PN-ISO 3015​​
1) Zaostrzone wymaganie ORLEN S.A.​

Zakup powyżej 3 m3 :

Wybierz produkt:

Dane firmy

Dane do kontaktu

Zakup poniżej 3 m3 :

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ORLEN. W związku z deklarowanym kryterium zakupu zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla dużych klientów indywidualnych: