DLA BIZNESU

VERVA ON - paliwo premium (tylko w sieci ORLEN)


Paliwa najnowszej generacji VERVA ON stworzyliśmy z myślą o optymalnym wysileniu pracy silnika, niezależnym od warunków atmosferycznych i obciążenia. Produkt spełnia rygorystyczne wymagania europejskie dla paliw z grupy bezsiarkowych.

Charakterystyka

Paliwo do napędzania silników o zapłonie samoczynnym w klasie premium, VERVA ON, produkujemy ze selektywnie  wybranych komponentów węglowodorowych, których jakość kontrolujemy w sposób ciągły, począwszy od Zakładu w Płocku poprzez cały ciąg logistyczny ORLEN. Produkt spełnia rygorystyczne wymagania europejskie dla paliw z grupy tzw. "bezsiarkowych", gdzie zawartość siarki jest poniżej 10 mg/kg.

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego VERVA ON – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego: 

  • ​olej napędowy VERVA ON gatunek B o CFPP, maks.  0 °C,
  • olej napędowy VERVA ON gatunek D o CFPP, maks. -10 °C,
  • olej napędowy VERVA ON gatunek F o CFPP, maks.  -20 °C.

Olej napędowy VERVA ON  o właściwościach klimatu umiarkowanego stosuje się w okresach:

  • gatunek B – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,
  • gatunek D – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
  • gatunek F- w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego.

W okresie przejściowym i zimowym paliwo premium VERVA ON jest wytwarzany z udziałem procesowo zmodyfikowanych komponentów, zawiera także dodatki depresujace, zmieniające strukturę kryształów parafiny zapobiegając blokowaniu filtrów paliwa, oraz dodatki o działaniu dyspergującym kryształy parafiny  zapewniając  w ten sposób bezproblemowy rozruch i niezawodną prace silnika w niskich temperaturach.

W wytwarzaniu VERVA ON, ORLEN nie stosuje dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

VERVA ON to produkt szczególne zalecany do samochodów osobowych, wyposażonych w nowoczesne silniki Diesla z systemem typu "common rail". Podwyższona liczba cetanowa oleju VERVA ON (55 wobec standardowego 51) poprawia właściwości eksploatacyjne pojazdu. Zwiększa dynamikę pracy silnika ułatwia rozruch i obniża temperaturę pracy silnika. Zastosowane specjalne dodatki smarne  zmniejszają zużycie paliwa i przyczyniają się do bezawaryjnej eksploatacji pomp w układzie wtryskowym. VERVA ON wpływa korzystnie na żywotność silnika, zwiększając mechaniczną trwałość jego elementów (cylindrów, tłoków, pierścieni i zaworów).

Dodatki uszlachetniające zastosowane w oleju napędowym VERVA ON wykazują właściwości:

  • detergencyjne - zapewniają utrzymanie czystości układu dolotowego i wtryskowego silnika, eliminację osadów powstałych podczas stosowania paliwa nieznanego pochodzenia
  • antykorozyjne - zabezpieczają silnik, przed agresywnymi czynnikami korozyjności środowiska w układzie zasilania, spalania i wydechowym
  • przeciwutleniające - chronią przed degradacją paliwa oraz zapewniają wysoką stabilność paliw podczas przechowywania.

Zastosowanie

Paliwa najnowszej generacji  VERVA ON stworzyliśmy z myślą o optymalnym wysileniu pracy silnika w różnych warunkach atmosferycznych i przy zmiennym obciążeniu. Podwyższona zawartość dodatku myjącego w paliwie zapewnia utrzymanie w czystości układ dolotowy silnika i pozwala na eliminowanie osadów powstałych podczas stosowania wcześniej paliwa nieznanego pochodzenia.

Olej napędowy VERVA ON spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U.z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679)  oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.

Właściwości

Parametry Jednostki Zakres Metoda badań
Liczba cetanowa - min. 51,0 PN-EN ISO 5165
Indeks cetanowy - min. 46,0 PN-EN ISO 4264
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 820,0 - 845,0 PN‑EN ISO 12185
PN‑EN ISO 3675 
​Zawartość wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych
​%(m/m) ​max. 7,0 1) ​PN-EN 12916
Zawartość siarki mg/kg max. 10,0 PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
Zawartość manganu mg/l max. 2,0 PN-EN 16576
​Temperatura zapłonu oC min. 56,0 PN-EN ISO 2719
​Pozostałość po koksowaniu
w 10% pozostałości destylacyjnej
​%(m/m) max. 0,30 ​PN-EN ISO 10370
​Pozostałość po spopieleniu ​%(m/m)​ max. 0,010 ​PN-EN ISO 6245
Zawartość wody ​mg/kg max. 200 ​PN-EN ISO 12937
​% (m/m) max. 0,020
​Zawartość zanieczyszczeń stałych ​mg/kg max. 24 ​PN-EN 12662
Badanie działania korodującego
na miedź (czas: 3 h, temp.: 50 oC)
klasa klasa 1 PN-EN ISO 2160
Stabilność oksydacyjna2) ​g/m3​ max. 25 ​PN-ISO 12205
h min. 20 ​PN-EN 15751
​Smarność, skorygowana średnica
śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oC
µm max. 460 ​PN-EN ISO 12156-1
​Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC     ​PN-EN ISO 3104
  dla gatunków B,D,F​​ mm²/s 2,000 - 4,500
Skład frakcyjny dla gatunków B, D, F     ​PN-EN ISO 3405
  do temp. 250 oC destyluje ​%(V/V) < 65,0
  ​do temp. 350 oC destyluje ​%(V/V) min. 5,0
  ​95 %(V/V) destyluje do temperatury oC max. 360,0
​Zawartość estrów metylowych
kwasów tłuszczowych (FAME) 3)
​%(V/V)
max. 7,0 ​PN-EN 14078
​Temperatura zablokowania zimnego
filtru (CFPP)
    ​PN-EN 116​
  ​​​dla gatunku B ​​​​oC max. 0
  ​​​dla gatunku D max. - 10,0
  ​​​dla gatunku F max. - 20,0
Temperatura mętnienia oC 4) PN-ISO 3015​​
  ​​​dla gatunków B, D, F
Pozostałość po destylacji  %(V/V) max. 2 PN-EN ISO 3405
Badanie skłonności do
zanieczyszczania rozpylaczy 5) –
wskaźnik zmniejszenia drożności
rozpylaczy przy wzniosie iglicy 0,10 mm
% max. 60 ​CEC F-23-A-01

1) Zaostrzone wymaganie ORLEN S.A.​

2) Gdy olej napędowy zawiera więcej niż 2 % (V/V) FAME, wymagane jest oznaczanie stabilności oksydacyjnej
wg EN 15751.

3) FAME powinny spełniać wymagania PN-EN 14214.

4) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach.

5) Badanie okresowe – zaostrzone wymagania ORLEN S.A.​

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.​ 


Biuro Obsługi Klienta 
ul. Zglenickiego 46a
09-411 Płock

Stacjonarne:            801 805 541
Komórkowe:           +48 (24) 365 72 91


Klienci Kluczowi

Stacjonarne:            801 805 543
Komórkowe:           +48 (24) 365 72 93


Dział Komunikacji i Marketingu

E-mail: media.orlenpaliwa@orlen.pl​

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem

Zakup powyżej 3 m3 :

Wybierz produkt:

Dane firmy

Dane do kontaktu

Zakup poniżej 3 m3 :

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ORLEN. W związku z deklarowanym kryterium zakupu zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla dużych klientów indywidualnych: