DLA BIZNESU

Frakcja benzenowo-toluenowa


Frakcja BT otrzymywana jest w wyniku wydzielania z mieszaniny frakcji węglowodorowych bogatych w związki aromatyczne pochodzenia petrochemicznego.

Zastosowanie

Frakcja benzenowo-toluenowa stosowana jest jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów, składnik paliw silnikowych, a także do separacji benzenu i toluenu.

Specyfikacje

Własność Jednostka Wartości Metoda badań
Zawartość niearomatów, max. % (m/m) 35 ASTM D 5134
Zawartość benzenu % (m/m) 40 - 80 ASTM D 5134
Zawartość toluenu, max. % (m/m) 30 ASTM D 5134
Skład frakcyjny
- temp. początku destylacji, min.
- temp. końca destylacji, max.

°C
°C

68
140
ASTM D 86
Liczba bromowa, max. g Br/100g 0,5 ASTM D 1492
Zawartość siarki ppm (m/m) 0,5 ASTM D 7183
Zawartość chlorków, max. ppm (m/m) 2 UOP 779

Kontakt handlowy

Marcin Ehrenfeucht

Telefon: 

+48 22 677 39 43​
+48 665 560 774​

E-mail:

Skontaktuj się z nami