DLA BIZNESU

Paraksylen


Paraksylen jest produktem pochodzącym z Instalacji Parex. Produkt otrzymywany jest w wyniku selektywnej adsorpcji z mieszaniny węglowodorów, składającej się głównie z izomerów aromatów C8.

Zastosowanie

Paraksylen stosowany jest do produkcji oczyszczonego kwasu tereftalowego (PTA) i tereftalanu dimetylu (DMT), które są wykorzystywane do produkcji politereftalanu etylenu (PET), włókien poliestrowych, włókien poliamidowych i folii i plastyfikatorów (DOTP).

Specyfikacje

Własność Jednostka Wartości Metoda badań
Zawartość paraksylenu, min. % (m/m) 99,7 ASTM D 7504
Zawartość niearomatów, max. % (m/m) 0,2 ASTM D 7504
Zawartość benzenu. % (m/m) < 0,1 ASTM D 7504
Zawartość toluenu, max. % (m/m) 0,1 ASTM D 7504
Zawartość metaksylenu, max. % (m/m) 0,2 ASTM D 7504
Zawartość ortoksylenu, max. % (m/m) 0,1 ASTM D 7504
Zawartość etylobenzenu, max. % (m/m) 0,2 ASTM D 7504
Destylacja przy 760 mm Hg
- temp. początku destylacji, min.
- temp. suchego punktu, max.
 
°C
°C
 
137
139

ASTM D 850

Indeks bromowy, max. mg Br/100g 20 ASTM D 1492
ASTM D 2710
ASTM D 5776
Barwa Pt-CO, max. - 10 ASTM D 1209
Zawartość siarki całkowitej mg/kg 1,0 ASTM D 7183
Gęstość w temp. 15°C kg/m³ wynik ASTM D 4052
Wygląd* - ciecz przezroczysta,
wolna od osadów
wizualnie

* obserwacja dokonywana w zakresie temperatur od 18,3 do 25,6 °C


Kontakt handlowy

Marta Żbikowska

Telefon: 

+48 24 256 66 18

+48 665 650 926​

E-mail:

Skontaktuj się z nami