DLA BIZNESU

Glikol dietylenowy


Glikol dietylenowy otrzymywany jest w procesie hydratacji tlenku etylenu jako produkt uboczny przy syntezie glikolu monoetylenowego (MEG)

Zastosowanie

Glikol dietylenowy głównie stosowany jest do produkcji poliuretanów i nienasyconych żywic poliestrowych. Dodatkowo glikol dietylenowy jest stosowany do produkcji płynów nisko krzepnących.

Specyfikacje

Właściwości Jednostka Wartości Metoda badań
Zawartość glikolu dietylenowego, min. % (m/m) 99,7 ASTM E 2409
Zawartość glikolu etylenowego, max. % (m/m) 0,20 ASTM  E 2409
Zawartość wody, max. % (m/m) 0,20 PN-ISO 760
Barwa, max. skala Hazena 20 ASTM D 1209
Kwasowość w przeliczeniu na kwas octowy, max. % (m/m) 0,005 ASTM D 1613
Zawartość żelaza, max. μg/g 0,2 ASTM E 1615
Zawartość popiołu, max. % (m/m) 0,005 ASTM D 482

Kontakt handlowy

Karolina Mazurowska

Telefon: 

+48 24 256 78 42
+48 605 171 577

E-mail:

Skontaktuj się z nami