DLA BIZNESU

Glikol dietylenowy


Charakterystyka

Glikol dietylenowy otrzymujemy w wyniku reakcji hydratacji tlenku etylenu jako produkt uboczny przy syntezie glikolu etylenowego (MEG). Następnie wydzielamy go i oczyszczamy w procesie rektyfikacji. Produkowany przez nas glikol dietylenowy charakteryzuje się wysokim stopniem czystości ( >99,7%).

Zastosowanie

Surowiec do produkcji żywic poliestrowych jako rozpuszczalnik w przemyśle, czynnik do osuszania gazów i stabilizacji wilgotności.

Właściwości

  Jednostka Wartości
Stan skupienia - ciecz
Barwa - bezbarwna, przezroczysta
Zawartość glikolu dietylenowego, min. % (m/m) 99,7
Zawartość glikolu etylenowego, max. % (m/m) 0,20
Zawartość wody, max. % (m/m) 0,20
Barwa, max. wg skali Hazena 20
Kwasowość w przeliczeniu na kwas octowy, max. % (m/m) 0,005
Zawartość żelaza, max. μg/g 0,2
Zawartość popiołu, max. % (m/m) 0,005

Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Karolina Mazurowska

Telefon: 

+48 24 256 78 42
+48 605 171 577

E-mail:

Zakup hurtowy