DLA BIZNESU

Glikol trietylenowy


Charakterystyka

Glikol trietylenowy otrzymujemy w wyniku reakcji hydratacji tlenku etylenu jako produkt uboczny przy syntezie glikolu etylenowego (MEG)/ Następnie wydzielamy go i oczyszczamy w procesie rektyfikacji. Produkowany przez nas glikol trietylenowy charakteryzuje się ponad 90% zawartością tej substancji.

Zastosowanie

Surowiec do produkcji żywic poliestrowych jako rozpuszczalnik w przemyśle, czynnik do osuszania gazów i stabilizacji wilgotności.

Wymagania

Wymagania Jednostka Wartości
Wygląd - Ciecz, bezbarwna, przezroczysta
​Zawartość glikolu trietylenowego, min. ​% (m/m) ​99
​Zawartość wody, max. ​% (m/m) ​0,20
Barwa, max. wg skali Hazena 20
Kwasowość w przeliczeniu na kwas octowy, max. % (m/m) 0,01
Zawartość popiołu, max. % (m/m) 0,01

Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Karolina Mazurowska

Telefon: 

+48 24 256 78 42
+48 605 171 577

E-mail:

Zakup hurtowy