DLA BIZNESU

Glikol trietylenowy


Glikol trietylenowy otrzymywany jest w procesie hydratacji tlenku etylenu jako produkt uboczny przy syntezie glikolu monoetylenowego (MEG)

Zastosowanie

Glikol trietylenowy stosowany jest do osuszania gazu ziemnego i płynnego gazu ziemnego oraz do produkcji plastyfikatorów w produkcji polimerów poliwinylobutyralu (PVB).

Specyfikacje

Właściwości Jednostka Wartości Metody badań
​Zawartość glikolu trietylenowego, min. ​% (m/m) ​99 ASTM E 2409
​Zawartość wody, max. ​% (m/m) ​0,20 PN-ISO 760
Barwa, max. skala Hazena 20 ASTM D 1209
Kwasowość w przeliczeniu na kwas octowy, max. % (m/m) 0,01 ASTM D 1613
Zawartość popiołu, max. % (m/m) 0,01 ASTM D 482

Kontakt handlowy

Karolina Mazurowska

Telefon: 

+48 24 256 78 42
+48 605 171 577

E-mail:

Skontaktuj się z nami