Komunikaty dla Oferentów i Dostawców

Komunikat dla potencjalnych dostawców Kompleksu Olefin

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 22 czerwca 2021 roku podpisał umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III („Inwestycja”) w formule EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) ze spółkami Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu oraz Técnicas Reunidas S.A. z siedzibą w Madrycie.

Zgodnie z podpisaną umową na realizację Kompleksu Olefin III Generalnym Wykonawcą  projektu jest spółka Hyundai Engineering Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Técnicas Reunidas S.A. Spółka Jawna.

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zgłoszeniem swojego udziału w realizacji inwestycji jako dostawca, poddostawca, podwykonawca robót budowlanych, montażowych, budowlano-montażowych, usługodawca lub innym zakresem współpracy lub udziału w realizacji powyższego przedsięwzięcia, w celu ułatwienia Państwu komunikacji z Generalnym Wykonawcą, niniejszym przedstawiamy dane kontaktowe do Generalnego Wykonawcy projektu. Jednocześnie Generalny Wykonawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przedsiębiorcami.

e-mail: sc_olefin@hec.co.kr

Jednocześnie informujemy, że powyższe nie stanowi zaproszenia przez PKN ORLEN S.A. do złożenia oferty ani zaproszenia do negocjacji w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021. Poz. 1509). Przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i art. nast. Kodeksu cywilnego i przepisy dotyczące aukcji i przetargu określone w art. 70 (1) - 70 (5) Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.  

PKN ORLEN S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych przekazywanych przez Państwa do Generalnego Wykonawcy.

Ponadto PKN ORLEN S.A. informuje, iż Państwa zgłoszenie powinno zostać wysłane bezpośrednio i wyłącznie na adres wskazany powyżej do Generalnego Wykonawcy. Z uwagi na powyższe PKN ORLEN S.A. nie będzie uczestniczył w procesie zbierania informacji i wyboru przedsiębiorców do współpracy z Generalnym Wykonawcą. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazanych w formularzu będzie Generalny Wykonawca.