02.07.2021

Rozpoczęliśmy staż Kierunek ORLEN

Dziękujemy za zgłoszenia i udział w rekrutacji do programu Kierunek ORLEN.

Staże rozpoczęło 40 osób w ORLEN oraz w pięciu spółkach Grupy: Anwil, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, ORLEN Laboratorium ORLEN Paliwa, ORLEN Południe. Stażyści podczas półrocznych staży zdobędą umiejętności i doświadczenie zawodowe pod okiem opiekunów oraz rozwiną kompetencje miękkie m.in. poprzez udział w warsztatach.

Zapraszamy do monitorowania zakładki Oferty stażowe już w październiku 2021 r. i aplikowania w odpowiedzi na oferty stażowe kolejnej edycji programu Kierunek ORLEN.