29.09.2022

Czy zabraknie nam energii?

Na to pytanie opowiedzieliśmy uczestnikom XI edycji Programu Akademii Energii. Akademia Energii to program edukacyjno - stażowy dla osób zainteresowanych rozpoczęciem kariery w sektorze energetycznym. 

Dla każdego Partenera instytucjonalnego uczestniczącego w Programie w tym dla ORLENU uczestnicy to potencjalni pracownicy lub przyszli partnerzy biznesowi. Wiedzę zdobytą w Programie wykorzystają w przyszłości współpracując z wybraną przez siebie firmą, która realizuje wyjątkowe inwestycje energetyczne. A taką firmą jest ORLEN.

O nowatorskich projektach energtycznych  opowiedzieli:

  • Ryszard Książek - ekspert w temacie wodoru i alternatywnych paliw  
  • Damian Stypa - specjalista w temacie regulacji i morskich farm wiatrowych.

Panowie na co dzień są zaangażowani są w projekty innowacyjne, które maja wpływ na gospodarkę Polski. Mamy energię i wiemy w jaki sposób ją wytwarzać. Hasłem przewodnim, którym posługuje się ORLEN "Napędzamy przyszłość w energetyce"  firma  podpisuje realizowane i założone w Strategii ORLEN 2030 działania na rzecz niezależności energetyczneji i zrównoważonej technologii.

Informacje o prowadzącym: Ryszard Książek - Energia z wodoru

Informacje o Akademii Energii - informacje o programie