04.07.2024

Wybieramy najlepszą pracę badawczą

W ramach wspierania inicjatyw naukowych ogłosiliśmy konkurs dla pracowników jednostek naukowych w Polsce. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody za „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz ORLEN S.A.”. Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 sierpnia, a laureatów poznamy w drugiej połowie października.

Konkurs ma na celu promowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Poprzez konkurs chcemy motywować do współpracy świat nauki i biznesu oraz umożliwić stworzenie nowoczesnych rozwiązań, które w rezultacie znajdą praktyczne zastosowanie w naszej firmie. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace badawcze wykonane na rzecz ORLEN S.A. przez pracowników jednostek naukowych, zakończone i odebrane przez ORLEN S.A. z wynikiem pozytywnym w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. W konkursie mogą być zgłaszane prace prowadzone na zlecenie ORLEN, jak i te zainicjowane przez pracowników jednostek naukowych.

Nagrody

Autorzy najlepszych prac badawczych otrzymają nagrody:

  • I miejsce – 20 000 PLN
  • II miejsce – 16 000 PLN
  • III miejsce – 12 000 PLN

Przewidujemy także możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień uczestnikom konkursu do 6 tys. zł oraz nagrody specjalnej za szczególny wkład w rozwój naszego koncernu w wysokości równoważnej nagrodzie I stopnia.

Szczegóły konkursu

Nadesłane zgłoszenia będą ocenione przez Komisje Konkursową złożoną z ekspertów ORLEN S.A., która w rezultacie zagłosuje na najlepsze prace.
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu określone są w Regulaminie.