26.06.2024

Ruszyła 11 runda naboru do programu ORLEN Skylight accelerator

W ramach 11 rundy naboru ORLEN po raz kolejny zaprasza technologiczne spółki z całego świata do współpracy przy wyzwaniach dotyczących m.in. bezpieczeństwa, technologii wodorowych, procesów sprzedaży czy procesów produkcyjnych.

Zgłoszenia do programu można przesyłać w terminie od 26 czerwca do 28 lipca 2024 roku za pomocą dedykowanego formularza aplikacyjnego.

ORLEN Skylight accelerator to korporacyjny program skierowany do młodych podmiotów technologicznych z Polski i zagranicy, które wspólnie ze spółkami z GK ORLEN chcą skalować i komercjalizować swoje innowacyjne rozwiązania. Akcelerator działa na rynku 3 lata, w tym czasie zrealizowano 10 rund naboru, w ramach których ogłoszono ponad 200 wyzwań.

Podmioty biorące udział w programie mogą uzyskać wiele korzyści, do których można zaliczyć m.in.:

 • przetestowanie swojego rozwiązania w rzeczywistych warunkach operacyjnych w ramach infrastruktury Grupy ORLEN,
 • sfinansowanie kosztów przygotowania i realizacji pilotażowego wdrożenia,
 • pozyskanie praktycznej wiedzy poprzez wsparcie ekspertów i mentorów w zakresie rozwoju, ulepszania czy dostosowania swoich rozwiązań do konkretnych warunków operacyjnych,
 • możliwość skalowania biznesu i realnej opcji na dalszą komercjalizację rozwiązań po zakończeniu pilotażowego wdrożenia.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie informacje dotyczące prowadzonych naborów można znaleźć na stronie orlen.pl.

Poniżej prezentujemy przykładowe  wyzwania technologiczne, obowiązujące w ramach aktualnej rundy naboru ORLEN Skylight Accelerator:

 • System do monitorowania akustycznego zakładu i wykrywania ponadnormatywnych źródeł dźwięku.
 • Lokalizacja nieszczelności w układach wodorowych oraz próżniowych.
 • Systemy BMS w budynkach biurowych na potrzeby obniżenia zużycia energii.
 • Automatyzacja procesu przygotowywania hot-dogów na stacjach paliw.
 • Zagospodarowanie ciepła odpadowego niskotemperaturowego do produkcji chłodu.
 • Nowatorskie rozwiązania przeciwzamarzeniowe do ogrzewania rurociągów procesowych.
 • Technologia zagospodarowania gazu wysokozaazotowanego w celu produkcji energii elektrycznej lub pary technologicznej.
 • Systemy do zarządzania minimalizacją strat w systemach energetycznych z wykorzystaniem AI.
 • Eliminator unosu kropel na chłodniach wentylatorowych mokrych.
 • System do monitorowania i detekcji mikroplastików.
 • Innowacyjne metody oczyszczania ścieków.
 • Weryfikacja zawartości zanieczyszczeń w oleju roślinnym w procesie komponowania paliw.
 • Wodorowe innowacje w łańcuchu wartości.