18.10.2002

Komunikat Prasowy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym PKN ORLEN SA otrzymał pismo Nafty Polskiej S.A. potwierdzające wyrażenie zgody na udostępnienie PKN ORLEN przez Rotch Energy Limited, kopii dotychczasowej dokumentacji w sprawie zakupu 75% akcji Rafinerii Gdańskiej S.A. Koncern ma otrzymać komplet dokumentacji w dniu dzisiejszym i niezwłocznie przystąpi do jej analizy. PKN ORLEN i Rotch złożyły już wnioski o wyrażenie przez Naftę Polską zgody na utworzenie konsorcjum. Dla ich uwzględnienia Nafta Polska wymaga potwierdzenia przez PKN ORLEN parametrów ekonomicznych i prawnych dotychczasowej oferty Rotch, które ORLEN będzie w stanie opracować po dokonaniu ich analizy.