04.12.2003

Wojskowy certyfikat dla Orlen Oil

Spółka Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. – ORLEN Oil otrzymała certyfikat Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych dopuszczający, produkowany przez nią olej hydraulicznych do eksploatacji w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Jest to pierwsza akredytacja dla produktu spółki uznawana przez struktury NATO.

Badanie produktu wg wymagań ISO przeprowadził Zakład Samolotów i Śmigłowców ITWL. Dokument ważny jest do listopada 2006 roku.

ORLEN OIL jako pierwsza polska firma działająca w branży naftowej opracowała, przy współudziale Instytutu Technologii Nafty Kraków oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, technologię a następnie wdrożyła do produkcji olej hydrauliczny dla lotnictwa - Orlen Oil H-515 spełniający rygorystyczne wymagania norm NATO.

Został on oficjalnie dopuszczony do użytkowania w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Produkt ten może być stosowany układach hydraulicznych i zespołach amortyzacyjnych wszystkich rodzajach samolotów i śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Orlen Oil H-515 może również być stosowany w samolotach F-16, które w przyszłości zasilą flotę powietrzną Wojsk Lotniczych

Olej Orlen Oil H-515 do końca bieżącego roku uzyska indywidualny natowski numer magazynowy (NATO STOCK NUMBER) i jako pierwszy polski produkt z branży naftowej znajdzie się w bazie danych produktów zalecanych przez NATO.

Należy nadmienić, iż ORLEN OIL również uzyskał certyfikat AQAP-110 – zgodności z wymaganiami NATO dotyczącymi zapewnienia jakości przy projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji oraz handlu produktami rafineryjnymi i petrochemicznymi.

Biuro Prasowe PKN ORLEN SA