07.10.2003

ORLEN - społecznie odpowiedzialny

PKN ORLEN znalazł się w gronie firm uczestniczących w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Koncern został zaproszony do uczestnictwa w działalności forum podczas konferencji "Odpowiedzialny biznes - nowa strategia rozwoju. Innowacyjne metody zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej".