25.06.2004

III Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny

III Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi pn. „Widzieć więcej!” - Łąck 2004

Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla młodzieży polskiej i polonijnej w rejonie Pojezierza Gostynińskiego pomiędzy 25 czerwca a 9 lipca organizują: PKN ORLEN SA, Fundacja SEMPER POLONIA oraz Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego działające przy wsparciu finansowym Senatu RP, Ministerstwa Kultury oraz Fundacji ORLEN - Dar Serca. Każdego roku przedsięwzięciu przyświeca inna myśl przewodnia. Hasłem tegorocznego, trzeciego już z kolei pleneru, jest „Widzieć więcej!”. Uwrażliwiać, przełamywać stereotypy, poszerzać horyzonty – w imię takich idei odbędzie się to integracyjne wydarzenie artystyczne.

Przez dwa tygodnie czołówka polskich artystów (Edward Dwurnik, Jerzy Gnatowski, Franciszek Starowieyski, Rafał Olbiński, Janusz Lewandowski, Henryk Cześnik, Andrzej Kacperek, Grzegorz Moryciński, Marian Nowiński, Andrzej Haidrich, Sabina Lonty, Maria Wojnarowska, Franciszek Maśluszczak, Piotr Bogusławski, Paweł Lasik, Barbara Pszczółkowska- Karten, Tadeusz Sobkowiak, Tomasz Dominik, Olga Wolniak oraz Jan Wołek jako twórca i dodatkowo komisarz pleneru) oprócz własnej pracy twórczej będzie prowadzić warsztaty dla młodzieży w wieku gimnazjalnym (13 - 16 lat), pochodzenia polskiego z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Łotwy (20 osób) oraz ich rówieśników z Polski (40 osób). Młodzi uczestnicy warsztatów zostali wyłonieni w drodze konkursu plastycznego, który Fundacja ogłosiła w środowiskach polonijnych w krajach Europy Środkowo – Wschodniej (pn. „Moje wyobrażenie o Polsce…”), a Stowarzyszenie wśród gmin ze swojego terenu działania. Oprócz zajęć plastycznych uczestników czeka mnóstwo innych atrakcji: wycieczki krajoznawcze, happening na plaży, dyskoteka, turniej sportowy oraz inne gry i zabawy.

Celem warsztatów plastycznych jest pomoc uzdolnionej młodzieży w wieku gimnazjalnym w rozwoju talentów i zainteresowań, poprzez umożliwienie jej udziału w profesjonalnych warsztatach malarskich, wykładach na temat sztuki i technik malarskich. Młodzi ludzie będą mieli niepowtarzalna okazję rozwijać i kształtować gusta artystyczne pod czujnym okiem profesjonalnych artystów. Dla młodzieży polonijnej pobyt w Polsce będzie również okazją do doskonalenia języka ojczystego. Warsztaty mają także cel integracyjny: poprzez wspólne artystyczne projekty młodzież polonijna oraz ich rówieśnicy z Polski będą mieli okazję bliżej się poznać i wymienić doświadczeniami.

Artyści oprócz zaangażowania w przebieg zajęć z młodzieżą, przekażą Organizatorom powstałe podczas Pleneru prace malarskie. Bezpośrednio po Plenerze przewidywane są dwie wystawy: w Płocku w Domu Darmstad w terminie od 19 lipca 2004r. do 12 sierpnia 2004r. i Towarzystwie Naukowym Płockim. Jesienią br. Fundacja zorganizuje doroczną wystawę prac artystów najprawdopodobniej w Muzeum Narodowym, po której przewidziana jest aukcja w Pałacu Prezydenckim (razem z pracami artystów polonijnych, nadesłanymi przez polskie placówki dyplomatyczno - konsularne). Pozyskane w ten sposób środki spożytkowane zostaną na cele statutowe Fundacji, a przede wszystkim fundusz stypendialny Fundacji SEMPER POLONIA.