16.04.2004

Dwie pompy insulinowe dla dzieci

Dwie pompy insulinowe Mini Med 508 zostały przekazane dla członków Koła Pomocy Dzieciom z Cukrzycą w Płocku. Zakup urządzeń sfinansowany został przez Fundację ORLEN Dar Serca..

Urządzenia przekazano w czasie piątkowych uroczystości 20-lecia Koła Pomocy Dzieciom z Cukrzycą w Płocku. Pompy insulinowe dla Martyny i Jakuba wręczyli: Grzegorz Korytowski, Z-ca Dyrektora ds. Korporacyjnych PKN ORLEN SA oraz Piotr Kwiatkowski, Sekretarz Generalny Fundacji ORLEN Dar Serca.

- Dobro dzieci chorych na cukrzycę insulinozależną nie jest nam obojętne. Zawsze, w myśl naszego credo zawsze staramy się pomóc tym, którzy nas potrzebują - powiedział podczas uroczystości Piotr Kwiatkowski, sekretarz Fundacji.