28.04.2004

PKN ORLEN S.A. liderem na Liscie 500 Gazety Bankowej

Spółka znalazła się w czołówce pod względem wielkości przychodów ogółem. Tym samym potwierdziła swoją przynależność do elity polskiej gospodarki.

Zestawienie wyników pięciuset firm, funkcjonujących na rynku krajowym jest listą ujmującą przedsiębiorstwa ze wszystkich branż gospodarki, od firm meblarskich, budowlanych, spożywczych poczynając, a na bankach i instytucjach finansowych kończąc. „Lista 500” Gazety Bankowej od 13 lat dostarcza bardzo ciekawych informacji dotyczących m.in. zjawisk zachodzących w gospodarce. Zdaniem twórców listy to, co się dzieje w grupie największych przedsiębiorstw, jest wypadkową tego wydarzeń, jakie się trwają w całej krajowej gospodarce. ORLEN od czterech lat przewodzi rankingowi Gazety Bankowej, na dalszych pozycjach widać jednak znaczne przetasowania. Zdaniem autorów Listy 500, interesująca jest analiza składu własnościowego firm w rankingu. Od kilku lat dominują na niej krajowe firmy prywatne i ich znaczenie ciągle rośnie. W tegorocznej edycji na liście znalazły się 173 firmy, w których całościowe udziały ma krajowy kapitał prywatny, a w kolejnych 79 dominujący. Tak więc w tym roku, po raz pierwszy w historii Listy 500, przedsiębiorstwa z przewagą krajowego kapitału prywatnego stanowią ponad połowę wszystkich obecnych na liście. Coraz większe znaczenie w polskiej gospodarce ma również kapitał zagraniczny. W tym roku na Liście 500 jest 98 firm z całościowym udziałem właścicieli zagranicznych i 52 firm z udziałem dominującym. Jak wynika z rankingu, od kilku lat zmniejsza się zaangażowanie państwa w największych polskich przedsiębiorstwach. Tendencja ta jest widoczna w bieżącej edycji, gdzie jest tylko 10 przedsiębiorstw państwowych, podczas gdy przed rokiem było ich 25. Liczną grupę oczekujących na prywatyzację, stanowią jednoosobowe spółki skarbu państwa, których na liście jest 77. Dominują tu spółki sektora energetycznego, z których 35 ma właśnie taką formę własności. Ogółem na Liście 500 pozostało jeszcze 136 przedsiębiorstw z udziałem państwowym. Według Gazety Bankowej, lista 500 oddaje ubiegłoroczne wydarzenia jakie miały miejsce w polskiej gospodarce. Przyspieszenie gospodarcze znalazło pozytywne odzwierciedlenie zarówno w przychodach, jak i w wynikach finansowych największych przedsiębiorstw. Zdaniem autorów rankingu, jeśli optymistyczne prognozy makroekonomiczne się sprawdzą, to można przypuszczać, że wyniki największych przedsiębiorstw w tym roku będą jeszcze lepsze. BIURO PRASOWE PKN ORLEN S.A.