22.04.2004

Zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN SA

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na posiedzeniu w dniu dzisiejszym powołała na stanowisko Członka Zarządu Pana Krzysztofa Kluzka.

Pan Krzysztof Kluzek lat 46, absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Produkcji. W latach 2002-2004 był członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.. W latach 2001 – 2002 był członkiem Zarządu PZU S.A. Centrala. W latach 1998-2000 pełnił kolejno funkcje eksperta, głównego specjalisty, pełnomocnika zarządu ds. inwestycji komercyjnych w PZU Development (Grupa Kapitałowa PZU). W latach 1998-99 Konsultant ds. Inwestycji w Grupie Inwestycyjnej Centrum (Grupa Kapitałowa PZU). Ponadto Pan Kluzek był doradcą Sekretarza Generalnego ds. Inwestycji Własnych oraz związanych z organizacją Igrzysk Olimpijskich w Polsce w Polskim Komitecie Olimpijskim. Był dyrektorem firmy Profus Management zajmującej się handlem hurtowym, a w latach 1994-96 doradcą technicznym i dyrektorem handlowym w Teoma Sp. z o.o. Ponadto pełnił funkcje dyrektora Składu Celnego w Adara Sp. z o.o. oraz był doradcą Prezesa Tesa Telekomunikacyjna Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Kluzek w dniu dzisiejszym złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Nowopowołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności PKN ORLEN S.A., ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.