29.07.2004

Nowy Prezes PKN ORLEN S.A.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

W dniu 28 lipca 2004 roku Pan Zbigniew Wróbel złożył rezygnację z funkcji Prezesa (członka) Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Rezygnacja złożona przez Pana Zbigniewa Wróbla stała się skuteczna z momentem powołania przez Radę Nadzorczą Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna nowego Prezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę o powołaniu Pana Jacka Walczykowskiego na stanowisko Prezesa (członka) Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Pan Jacek Walczykowski złożył w dniu dzisiejszym rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej spółki PKN ORLEN S.A. oraz Wiceprezesa i Członka Zarządu spółki Nafta Polska S.A.

Pan Jacek Walczykowski, lat 50, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu spółki Nafta Polska S.A., ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1978 roku. Pan Jacek Walczykowski ukończył także Podyplomowe Studium Ochrony Własności Przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1981 r.) oraz złożył egzamin sędziowski (1984 r.) i radcowski (1985 r.).

marzec - lipiec 2004

Nafta Polska S.A., Wiceprezes Zarządu
1979 - 2002

Radca Prawny - Elektrim S.A.
Sekretarz Rady Nadzorczej - Elektrim S.A.
Wiceprezes Zarządu - Elektrim S.A.
1987 -1999
Kancelaria radcy prawnego
Prezes Zarządu Carcom Warszawa Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Elektrim - Telekomunikacja Sp. z o.o.
Pan Jacek Walczykowski był członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

2000 - 2002

Polska Telefonia Cyfrowa GSM Sp. z o.o.
Giełda Energii S.A.
Dom Maklerski Penetrator S.A.
1993 - 2002

Zespół Elektrowni PAK S.A. w Koninie
Mostostal Warszawa S.A.
Elektrim - Telekomunikacja Sp. z o.o.
El-Net S.A
Bydgoska Fabryka Kabli w Bydgoszczy
Elektrim Kable S.A.
październik 2003 - marzec 2004

Tele-Fonika S.A. w Myślenicach.
kwiecień - lipiec 2004

Naftobazy Sp. z o.o.
PKN ORLEN S.A.
Od 2000 roku, do chwili obecnej, Pan Jacek Walczykowski jest wiceprezesem i arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Pan Jacek Walczykowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności PKN ORLEN S.A., nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

Pan Jacek Walczykowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5, ust. 1 pkt. 30, § 5 ust. 1 pkt 31, § 36 oraz § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zarząd PKN ORLEN SA