22.07.2004

Sprzęt ratujący ludzkie życie na stacji paliwowej w Gdańsku

Wybrane stacje paliw sieci ORLEN na Pomorzu zostały wyposażone z zestawy pierwszej pomocy – apteczki i defibrylatory. Pracownicy placówek przeszli szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i użycia automatycznego defibrylatora (ang. AED - Automated External Defibrillator). Działania te są elementem programu „Orlen Pierwsza Pomoc”, polegającego na organizacji pierwszej pomocy na stacjach sieci ORLEN i innych miejscach użyteczności publicznej.

Ideą programu jest także rozpropagowanie wiedzy i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz dążenie do zmian w zapisach, które stworzą jasne i klarowne warunki do stosowania automatycznych defibrylatorów, przez osoby udzielające pierwszej pomocy. Na Pomorzu akcją objęte zostały następujące placówki: Gdańsk (ul. Miałki Szkak 14), Pszczółki, Władysławowo, Żukowo, Koszwały. Stacje te wyposażono w specjalnie przygotowane apteczki, a obsługę stacji przeszkolono zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Dodatkowo, w placówkach w Gdańsku i Pszczółkach zainstalowano automatyczne defibrylatory, a wybrani pracownicy przeszli szkolenie z zakresu użycia AED.

Wybór pomorskich placówek jest zgodny z ogólnymi założeniami programu. „Głównym kryterium doboru miejsc objętych programem jest położenie stacji. Defibrylatory i apteczki instalowane są w miejscach, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże. Zasada ta obowiązywała także w przypadku Pomorza” – poinformował Tomasz Gryżewski, Prezes Fundacji Orlen „Dar Serca”. Program „Orlen Pierwsza Pomoc” obejmuje swoim zasięgiem placówki w całym kraju. Pilotażowy etap akcji, który podzielony był na dwie części, rozpoczął się na początku grudnia 2003 r. W ramach pierwszej części, 150 pracowników 29 wyselekcjonowanych stacji przeszło 16-godzinny kurs udzielania pierwszej pomocy, prowadzony przez trenerów PCK. Dodatkowo, na stacjach tych umieszczono apteczki pierwszej pomocy (ich skład został opracowany w porozumieniu z partnerami akcji). Wdrożenie drugiej części programu zakończono pod koniec maja 2004 r. Opierała się ona na wyposażeniu w automatyczne defibrylatory 11 wyselekcjonowanych stacji paliw, usytuowanych przy najbardziej ruchliwych ciągach komunikacyjnych w całej Polsce. 40 pracowników tych punktów (którzy wcześniej przeszli szkolenie PCK) zaliczyło także 8-godzinny kurs z zakresu resuscytacji z użyciem AED.W ramach tej części programu „Fundacja Dar Serca” przekazała defibrylator także Muzeum Kopalni Soli w Wieliczce.

Nowym elementem programu „Orlen Pierwsza Pomoc” jest wprowadzenie na ponad 360 stacjach PKN ORLEN specjalnych publikacji na temat udzielania pierwszej pomocy. Każdy zainteresowany klient stacji będzie mógł otrzymać poręczną książeczkę. Zawiera ona opis podstawowych działań, które powinna podjąć osoba będąca świadkiem wypadku. „Celem publikacji jest edukacja polskich kierowców. Pomimo że każdy posiadacz prawa jazdy, teoretycznie jest przeszkolony na wypadek tego typu zdarzeń, w praktyce większość z nas ogranicza się jedynie do wezwania karetki i oczekiwania na jej przyjazd. Tymczasem „instruktaż” może pomóc w ratowaniu ludzkiego życia, jeszcze przed przyjazdem pogotowia” - podkreśla lek. med. Piotr Łukiewicz z Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Docelowo w 2004 r. akcja „Orlen Pierwsza Pomoc” ma objąć swoim zasięgiem 100 wybranych stacji ORLEN na terenie całego kraju. Partnerami akcji „Orlen Pierwsza Pomoc” są: Polski Czerwony Krzyż, Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz Polska Rada Resuscytacji.