15.10.2004

Nowy Ekoterm Plus

Z czteroletnim wyprzedzeniem, w stosunku do wymagań Unii Europejskiej, PKN ORLEN rozpoczął produkcję udoskonalonej technologicznie odmiany lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus. Obecnie paliwo zawiera tylko 0,10% (m/m) siarki – czyli o połowę mniej niż jeszcze miesiąc temu.

Jakość produktu odpowiada najwyższym standardom europejskim, w tym, uznawanemu za wzorcowy, standardowi niemieckiemu DIN 51603-1:2003 dla oleju opałowego Heizöl EL. Odpowiedni dobór komponentów i zastosowanie szeregu specjalnych dodatków uszlachetniających zapewnia nowej odmianie paliwa Ekoterm Plus wysokie parametry eksploatacyjne, w tym również odpowiednie właściwości smarne, gwarantujące jego bezpieczne użytkowanie.

Obniżenie zawartości siarki w lekkim oleju opałowym do poziomu poniżej 0.10 % (m/m) wraz z zastosowaniem specjalnie zestawionego, wzbogaconego pakietu dodatków uszlachetniających, pozwoliło na uruchomienie produkcji paliwa o znacznie podwyższonych właściwościach użytkowych i ekologicznych, w tej klasie jakości, stosowanej w Europie dla paliw przeznaczonych do urządzeń grzewczych zasilanych zamiennie gazem lub lekkim olejem opałowym.

Obniżona wartość siarki to nie jedyny proekologiczny atut nowej odmiany Ekotermu Plus. W pakiecie uszlachetniającym zastosowano bardzo efektywne dodatki przyspieszające zapłon paliwa, w początkowym stadium procesu spalania, oraz katalizator ułatwiający dopalanie resztek niespalonego paliwa, w końcowym etapie tego procesu. Pozwala to na znaczące obniżenie emisji w momencie zapalania się i gaśnięcia płomienia, który podczas pracy urządzenia grzewczego zapala się i gaśnie kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy na dobę.

Inne dodatki uszlachetniające obniżają skłonności paliwa do tworzenia nagarów i osadów w urządzeniu grzewczym, a tym samym ułatwiają utrzymanie w czystości komory spalania oraz dysz palnika, a w rezultacie lepszą wymianę ciepła oraz lepsze rozpylenie paliwa, co ułatwia prawidłowy przebieg procesu spalania oraz zapewnia dalsze znaczące obniżenie emisji spalin, do poziomu urządzeń zasilanych gazem ziemnym.

Wprowadzona przez ORLEN nowatorska technologia dla paliwa Ekoterm Plus, będąca przedmiotem zgłoszenia patentowego, zapewnia uzyskanie produktu o szczególnych właściwościach ekologicznych, przeznaczonego do najnowocześniejszych, niskoemisyjnych urządzeń grzewczych. Tego typu oleje opałowe (o zaw. siarki max. 0,10 %) w europejskim systemie podatkowym objęte są specjalnymi ulgami akcyzowymi.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA