01.10.2004

ORLEN Dar Serca funduje stypendia

Fundacja ORLEN Dar Serca przyznała kolejne stypendia. Pierwszymi obdarowanymi będzie 11 osób, które w poniedziałek 4 października otrzymają stypendia na rok szkolny 2004/2005. Do grona stypendystów zakwalifikowano dziewięcioro dzieci oraz dwie studentki.

Stypendyści fundacji pochodzą z różnych rejonów Polski. Jest wśród nich dziewięcioro dzieci w wieku 14 -16 lat. Pozostałe dwie osoby to studentki I roku – wychowanki Rodzinnych Domów Dziecka. Kandydaci zostali wyłonieni na podstawie konkursu ogłoszonego przez Fundację ORLEN Dar Serca. Komisja stypendialna dokonując wyboru opierała się na trzech podstawowych kryteriach: średniej wyników w nauce, uzdolnieniach - potwierdzonych udziałami w konkursach czy olimpiadach oraz wysokości dochodów rodziny. Stypendia zostały przyznane na rok szkolny 2004/2005 r.

Fundacja pamiętała również o innych dzieciach zarówno o swoich podopiecznych - wychowankach Rodzinnych Domów Dziecka jak i państwowych placówek opiekuńczych będących pod opieką Fundacji „Robinson Crusoe”. Dla nich przewidziano atrakcję w postaci rejsu żaglowcem „Zawisza Czarny” po akwenie Morza Bałtyckiego trasą polskich portów. Dodatkową atrakcją uroczystości wręczenia stypendiów, zaplanowaną na poniedziałek, 4 października, będzie krótki koncert skrzypka Piotrusia Filichowskiego w duecie z siostra Anią i recytacje młodej, niepełnosprawnej, 14 letniej poetki.

Fundacja ORLEN Dar Serca została powołana przez PKN ORLEN w sierpniu 2001 roku. Główne cele działalności fundacji to: ochrona zdrowia, rehabilitacja niepełnosprawnych, krzewienie tradycji narodowej, wspieranie działalności opieki społecznej oraz rozwój oświaty i nauki.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA