08.10.2004

Unijna jakość benzyn ORLENU

Benzyny produkowane przez PKN ORLEN już od września spełniają wymagania Unii Europejskiej, które będą obowiązywały w przyszłym roku. Nowe normy zaostrzają poziom dwóch parametrów: zawartości siarki i związków aromatycznych. W kwestii jakości olejów napędowych nie ma zmian, bowiem koncern już od trzech lat oferuje standardy wymagane w 2005 roku.

Nowe wymagania dla benzyn będą obowiązywały od 1 stycznia 2005 r. Jednak koncern wyprzedzając obowiązki już od początku września produkuje paliwo wyższej jakości. Przewidziane na przyszły rok wskazania przede wszystkim znacznie zmniejszają dopuszczalne poziomy w dwóch parametrach:

zmieniają możliwą zawartość aromatów z 42% na 35 %obj
obniżają zawartość siarki z poziomu 150 ppm na 50 ppm
Zastosowanie tych parametrów niewątpliwie przynosi korzyści ekologiczne w postaci zmniejszenia emisji tlenków siarki i związków aromatycznych w spalinach samochodów, tak więc efekty modyfikacji odczuwalne są w skali globalnej.

Dodatkowo nowe normy określają dla państw członkowskich UE obowiązek dostępności w „równomierny geograficznie sposób” benzyny o zawartości siarki max 10 ppm. W przypadku PKN ORLEN wiąże się to z koniecznością budowy nowej Instalacji Odsiarczania Benzyny Krakingowej - jej uruchomienie planowane jest na połowę 2006 roku.

Realizacja produkcji benzyn w oparciu o nowe wymagania jest możliwa dzięki polityce inwestycyjnej koncernu realizowanej już od kilku lat, dzięki czemu dostosowanie do norm przyszłego roku nie wymagało uruchomienia szczególnie kosztownych projektów. Istotną rolę w procesie produkcji benzyn „nowej jakości” pełnią instalacje: Izomeryzacji, Eteru i Alkilacji. Obiekty te dostarczają komponentów wysokooktanowych, pozbawionych siarki i związków aromatycznych.

Podkreślić należy, że dodatkowo działanie tych instalacji, w warunkach zaostrzonych wymagań, pozwala na lepsze zagospodarowywanie innych półproduktów rafineryjnych takich jak: reformat, rafinat, benzyna krakingowa, frakcja C4, C5- w ilościach zapewniających stabilną pracę zakładu.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN SA