21.01.2004

X sympozjum naukowo-techniczne "Chemia 2004"

Sympozjum "CHEMIA" na trwałe wpisało się w kalendarz spotkań branży chemicznej zyskując rangę jednej z najważniejszych imprez branżowych w Polsce.

Tegoroczne spotkanie, gospodarzem którego po raz czwarty jest PKN ORLEN S.A., gości blisko 300 osób reprezentujących zakłady przemysłu chemicznego, instytuty, uczelnie oraz firmy chemiczne. Podczas trzydniowych obrad w Płocku uczestnicy będą dzielili się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem m.in. w następujących panelach dyskusyjnych:
* Automatyka, sterowanie, napędy;
* Technologie, aparatura procesowa, energetyka;
* Przedsiębiorstwo chemiczne - nowoczesny model funkcjonowania i zarządzania;
* Mechanika, remonty, modernizacje i inwestycje; oraz
* Ekologia w przemyśle naftowym.
W piątek, 23 stycznia, Honorowy Gospodarz - PKN ORLEN S.A. - zaprasza wszystkich uczestników Sympozjum do odwiedzenia swojego kompleksu petrochemiczno - rafineryjnego w Płocku.