06.09.2004

ORLEN partnerem XIV Forum Ekonomicznego

"Europejskie wyzwania - bezpieczeństwo, solidarność, efektywność" to hasło XIV Forum Ekonomicznego, które odbędzie się w Krynicy Zdrój pomiędzy 9 a 11 września. Celem Forum jest budowanie korzystnej atmosfery i stwarzanie warunków do rozwijania współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja jest szczególna ze względu na fakt, iż 10 krajów europejskich jest już nowymi członkami Unii Europejskiej. ORLEN już kolejny raz jest partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Forum Ekonomiczne jest przedsięwzięciem, mającym na celu rozwój politycznej i gospodarczej współpracy między państwami Europy, a szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. W wypełnianiu swojej misji Forum jest niezależne i bezstronne.

Hasłem XIV Forum Ekonomicznego jest "Bezpieczeństwo, solidarność, efektywność" czyli wyzwania, które staja przed współczesną Europą. Dlatego organizatorzy forum zaprosili do Krynicy "tych wszystkich, którzy chcą rozmawiać o przyszłości, którzy chcą - wykorzystując doświadczenia - myśleć o tym, jak budować Europę bezpieczną i solidarną, jak rozwijać gospodarkę, aby Europa stała się najbardziej konkurencyjnym obszarem gospodarczym na świecie" - czytamy w materiałach informacyjnych Forum Ekonomicznego.

Spotkania w Krynicy - nazywane często "polskim Davos" - mają ugruntowaną i ustaloną reputację, jako najważniejsze spotkanie ludzi polityki, biznesu, nauki i mediów z krajów europejskich, szczególnie regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

"Obrady Forum Ekonomicznego tworzą wyjątkowy klimat do poważnej debaty nad tym, co jeszcze należy uczynić w przechodzących transformację gospodarczą krajach Europy Środkowo-Wschodniej, aby nadrabiając stracony przez poprzednią epokę czas, unikać niepotrzebnych błędów. Bardzo szeroka obecność świata gospodarki daje ogromną szansę na to, aby najważniejsze decyzje gospodarcze podejmowane przez rządy poszczególnych krajów mogły być na bieżąco oceniane i weryfikowane przez praktyków życia gospodarczego" - deklarują organizatorzy Forum.

Każdego roku w Krynicy przyznawane są nagrody dla wybitnych osób, firm i instytucji (z Europy Środkowo-Wschodniej), które w wyróżniły się swoją działalnością, efektywnością i osiągnięciami w minionym roku.
Na X Forum Ekonomicznym w 2000 roku PKN ORLEN SA otrzymał nagrodę "Firma Roku 99 Europy Środkowowschodniej na X Forum Ekonomicznym Polska - Wschód za sposób połączenia Petrochemii Płock S.A. i CPN S.A. oraz sukces prywatyzacji".

Więcej informacji na www.forum-ekonomiczne.pl