19.12.2005

Finansiści cenią ORLEN

PKN ORLEN najlepiej ocenianą spółką giełdową w zakresie relacji inwestorskich - wykazały badania WarsawScan 2005 przeprowadzone wśród analityków i finansistów na zlecenie NBS Public Relations.

ORLEN zyskał uznanie za jakość przekazywanych informacji, wiarygodność, przejrzystość oraz dostępność pracowników działu Relacji Inwestorskich.

Analitycy i inwestorzy wskazali również najbardziej cenionych prezesów spółek, wśród których na drugim miejscu (za Wandą Rapaczyńską, Prezesem Agora SA) znalazł się prezes PKN ORLEN, Igor Chalupec - za kreowanie strategii, rozwój firmy i komunikatywność.

- Zasady ładu korporacyjnego zobowiązują nas do wykonywania obowiązków z najwyższą starannością, z poszanowaniem dobra wszystkich grup związanych z interesem firmy. Otwartość i rzetelność informacyjna to jeden z priorytetów wśród tych zobowiązań - powiedział Prezes Zarządu Igor Chalupec.

Wyniki badań wskazały także jako najlepszą stronę internetową poświęconą relacjom inwestorskim portal PKN ORLEN.

Spółki oceniało 47 analityków i zarządzających aktywami z polskich domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Badaniem objęto firmy z indeksu WIG20 i połowę spółek z indeksu MIDWIG (20 największych pod względem obrotów).

- To wielki zaszczyt dla naszego zespołu, a zarazem motywacja do dalszej, jeszcze lepszej pracy. Nagroda jest uznaniem dla wszystkich w PKN ORLEN SA, którzy wspierają budowanie tych relacji- powiedział Dariusz Grębosz, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich w PKN ORLEN SA.

Celem badań prowadzonych regularnie od 2003 r. jest ocena jakości relacji inwestorskich prowadzonych przez największe spółki giełdowe. Badania są również cennym źródłem wiedzy o oczekiwaniach inwestorów w zakresie komunikacji i informacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Metodologię oparto na badaniach WallStreetScan i CitiScan przeprowadzanych cyklicznie przez londyńską agencję relacji inwestorskich Citigate Dewe Rogerson.