21.12.2005

Zmiany w Zarządzie ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005 roku na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zgodnie z paragrafem 9 ust.1 pkt.3 Statutu, powołała (z dniem 2 stycznia 2006 r.) p. Cezarego Stanisława Filipowicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN. Odpowiedzialny on będzie za nowy obszar wydobycia (upstream) oraz zakupy ropy naftowej.

Pan Cezary Stanisław Filipowicz, urodzony w 1954 roku, jest doktorem nauk geologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego a także roczne studia geologiczne w Bansigstoke Technical College w Wielkiej Brytanii. W latach 1980 - 93 był pracownikiem naukowym Wydziału Geologii UW. Wykładał także na Ohio State University.

Od 2004 roku jest Dyrektorem Generalnym Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego "SARMATIA" Sp. z o.o.; zaś od 2003 r. Dyrektorem Przedstawicielstwa O.S.A. "Ukrtransnafta" w Polsce. Wcześniej, w latach 2001-2002 był Głównym Ekologiem Banku Ochrony Środowiska, zaś w latach 2000 - 2001 Prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Naftowego Golden Gate.

Pan Filipowicz jest Członkiem Europejskiej Federacji Geologów (EFG), Komitetu Wykonawczego Amerykańskiego Towarzystwa Geologów Naftowych oraz Członkiem Rady Geologicznej przy Ministrze Środowiska.

Rekomendowany poprzednio przez Ministra Skarbu Państwa Dariusz Witkowski, Członek Zarządu ds. Organizacji, na wniosek Prezesa Zarządu, pozostał w składzie Zarządu z niezmienionym zakresem obowiązków.

Ponadto, Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami i analizami związanymi ze stanem prawnym po wyroku Sądu Apelacyjnego z 8 grudnia br. oraz upewniła się, że wyrok ten nie wiąże się z żadnymi negatywnymi skutkami dla Koncernu.