21.04.2005

ORLEN liderem rankingów

PKN ORLEN zajął I miejsce w dwóch rankingach największych polskich przedsiębiorstw roku 2004, przygotowanych pod patronatami - Gazety Giełdy PARKIET oraz dziennika Rzeczpospolita.

Redakcja "Rzeczpospolitej" już po raz siódmy ogłosiła Listę 500 największych przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. Miarą oceny przedsiębiorstw była przede wszystkim wartość przychodów firm.
ORLEN kolejny raz zajmuje 1 miejsce na liście Rzeczpospolitej. Skonsolidowane przychody Koncernu za 2004 r. sięgnęły ponad 40 mld zł, czyli przeszło 21% więcej niż w roku 2003. Igor Chalupec, Prezes Zarządu PKN ORLEN wyraził nadzieję, że podejmowane obecnie działania sprawią, iż ORLEN zostanie liderem również pod względem efektywności i przejrzystości działania.

Gazeta Giełdy PARKIET uhonorowała PKN ORLEN laurem, za zwycięstwo w swoim rankingu "Lista 500 największych polskich przedsiębiorstw w 2004 r.", przygotowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Kwalifikacja przedsiębiorstw bazowała na sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych, a także informacjach pozyskanych z prasy i ankiet sporządzonych przez INE PAN, Związek Banków Polskich I Polską Izbę Ubezpieczeń.
W porównaniu z ubiegłym rokiem w pierwszej dziesiątce największych przedsiębiorstw nie nastąpiły rewolucyjne zmiany. PKN ORLEN po raz kolejny uplasował się na I pozycji, a dzięki dobrej koniunkturze na rynku paliw oraz sprawnemu zarządzaniu Koncern jeszcze powiększył swoją przewagę nad konkurentami w rankingu.