21.04.2005

ORLEN sponsorem obchodów Światowego Dnia Ziemi

Obchody Światowego Dnia Ziemi, już po raz szósty, organizują władze Powiatu Płockiego, Gminy Słubice, Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz Społeczny Instytut Ekologiczny. ORLEN jako największa w Polsce firma czuje się odpowiedzialna za stan środowiska, w którym żyjemy, dlatego po raz trzeci obejmuje mecenat nad obchodami Dni Ziemi.

"Nauka i administracja w rozwiązywaniu problemów ekologicznych Mazowsza Płockiego" to temat konferencji, która rozpocznie 21 kwietnia obchody Powiatowych Dni Ziemi, sesją w Towarzystwie Naukowym Płockim.
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane dokonania w zakresie ochrony środowiska na Ziemi Płockiej w latach 1980 - 2004 oraz przedstawione nowe wyzwania stojące przed nauką, administracją, a także nami wszystkimi korzystającymi ze środowiska.
Jednym z prelegentów będzie Waldemar Tuszewicki Główny Inżynier ds. Ochrony Środowiska w PKN ORLEN S.A., który wygłosi referat na temat: "Podejmowanie działań w kompleksie rafineryjno - petrochemicznym w Płocku w kierunku ograniczenia uciążliwości dla środowiska", oraz przedstawi osiągnięcia ORLENU z zakresu ekologii.

"Wisła Rzeka Polska i Płocka" to hasło festynu, który rozpocznie drugą częścią Powiatowych Dni Ziemi 2005. Początek festynu zaplanowano na niedzielę 24 kwietnia w Słubicach.
Równolegle na Warszawskich Polach Mokotowskich odbędzie się Festyn Dni Ziemi. Dla uczestników organizatorzy przygotowali wiele atrakcyjnych konkursów, wystaw, prezentacji oraz pokazów, dzięki którym będziemy mogli lepiej poznać działania na rzecz ochrony środowiska.

Dbałość i troska o środowisko naturalne jest jednym z głównych elementów strategii PKN ORLEN S.A. Koncern jako największa polska firma czuje się odpowiedzialny za stan otoczenia oraz jego ochronę, dlatego po raz trzeci sponsoruje obchody Światowego Dnia Ziemi.

Wszystkich których interesują zagadnienia ekologiczne serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w imprezach.