20.04.2005

PKN ORLEN S.A. otrzymał decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia kontroli nad Spółką Unipetrol a.s.

Komisja Europejska (European Commission Directorate General for Competition) wyraziła zgodę na przejęcie przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Unipetrol a.s. poprzez zakup 62,99% akcji tego holdingu. Zawiadomienie w tej sprawie Koncern otrzymał w dniu 20 kwietnia 2005 roku.

Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej stanowi spełnienie ostatniego z zawieszających warunków – uzyskanie zgody organu antymonopolowego - zawartych w umowie nabycia akcji Unipetrol a.s., podpisanej w dniu 4 czerwca 2004 r. pomiędzy Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej, a PKN ORLEN S.A.

W związku z uzyskaniem niezbędnych aprobat oraz spełnieniem wszystkich zastrzeżonych warunków Zarząd PKN ORLEN S.A. pragnie podkreślić swoje zdecydowanie w dążeniu do jak najszybszego sfinalizowania transakcji, mając na względzie jej wagę zarówno dla PKN ORLEN, jak i Rządu Czeskiego. Koncern dokona płatności za akcje z własnych funduszy oraz linii kredytowych.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zakończył się proces wypełniania wszystkich warunków zawieszających umowę. Ostatnie miesiące były okresem intensywnych prac przygotowawczych do procesu integracji, który zamierzamy rozpocząć po objęciu akcji Unipetrolu – powiedział Igor Chalupec, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.