22.07.2005

ORLEN kupuje przez Internet

Oszczędności rzędu ponad 30%, szybkość, pełna przejrzystość procesu zakupu to najważniejsze efekty, pierwszej w historii PKN ORLEN, aukcji z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych. Systemowe wdrożenie e-negocjacji Koncern planuje na 2006 rok.

Przedmiotem pierwszego elektronicznego zakupu był sprzęt fiskalny dla stacji paliw, wraz z oprzyrządowaniem i serwisem. W aukcji internetowej brali udział dostawcy, oferujący sprzęt spełniający wcześniej uzgodnione parametry.

Szerokie stosowanie narzędzi informatycznych jest naturalnym kierunkiem rozwoju systemów wspierających proces zakupów. Zaprezentowany przez Koncern w lipcu bieżącego roku, nowy program redukcji kosztów OPTIMA przewiduje wypracowanie około 100 mln zł oszczędności, w wyniku usprawnienia i centralizacji zakupów w PKN ORLEN i Grupie Kapitałowej.

Obecnie ORLEN testuje bezpłatne rozwiązania informatyczne, ale rosnące potrzeby, związane z centralizacją zakupów były powodem zintensyfikowania prac nad strategią rozwoju dla tego obszaru. Komercyjne wdrożenie systemu e-negocjacji w Koncernie planowane jest na rok 2006.

Aukcyjne zakupy Koncernu w przyszłości obejmą większość grup asortymentowych, w których zapewniona jest porównywalność materiałów jak na przykład: elementy wyposażenia biur, stacji paliw, sprzęt komputerowy, ale także niektóre dodatki chemiczne i surowce oraz proste usługi.

Formuła negocjacji elektronicznych, poza niższą ceną, przynosi wymierne oszczędności na kosztach transakcyjnych -zaangażowanie personelu, czas. Przy dobrze przygotowanej aukcji można mieć też pewność, że wynegocjowany koszt jest optymalny. Wskaźniki rynkowe z wielu branż wskazują na uzyskiwanie poziomu oszczędności w granicach 10-60%, w porównaniu do cen płaconych wcześniej. Koszty wynegocjowane podczas pierwszej aukcji PKN ORLEN były 30-40% niższe. Dodatkową zaletą systemu jest fakt, iż negocjacjom mogą podlegać nie tylko ceny, ale także inne warunki transakcji - długość gwarancji czy terminy płatności.