17.11.2005

Oficjalne otwarcie zakładów Basell Orlen Polyolefins

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP), jedyny polski producent poliolefin oficjalnie zainaugurował działalność nowowybudowanych zakładów w Płocku. Po ponad dwóch i pół roku wytężonej pracy i przygotowań, jedna z największych europejskich inwestycji w przemyśle petrochemicznym została pomyślnie ukończona. Nowoczesne fabryki BOP do produkcji polietylenu oraz polipropylenu staną się jednym z kluczowych motorów rozwoju polskiego przemysłu tworzyw sztucznych, znacznie przyczyniając się do wzrostu całej gospodarki.

Oddany w terminie projekt BOP o wartości około 500 mln euro jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkujących poliolefiny na świecie. W skład jego wchodzą:

  • Zakład produkujący polipropylen (PP) Spheripol
  • Zakład produkujący polietylen wysokiej gęstości (HDPE) Hostalen
  • Platforma Logistyczna.

Nowe fabryki będą rocznie produkowały 400 tys. ton PP na bazie technologii Spheripol, należącej do firmy Basell oraz 320 tys. ton HDPE przy użyciu technologii Hostalen, także na licencji firmy Basell. Wraz z potencjałem produkcyjnym instalacji wytwarzającej polietylen niskiej gęstości (LDPE), roczna wydajność zakładów BOP wyniesie około 870 tys. ton.

- Jesteśmy dumni i bardzo cieszy nas fakt, że gigantyczny i złożony na wielu płaszczyznach projekt BOP zakończył się pomyślnie. Od początku inwestycja była realizowana zgodnie z planem. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i pomocy wielu osób oraz instytucji. Dziś im wszystkim bardzo dziękujemy" - powiedział Hartmut Lueker, Prezes BOP. Duże inwestycje najlepiej sprawdzają się na szybko rozwijającym rynku i w doskonałej lokalizacji, jaką jest środek Europy. Taka jest Polska i taki jest Płock - dodał Lueker.

Produkty BOP wytwarzane w Płocku, wraz z szerokim portfolio firmy Basell znajdują się w ofercie nowoutworzonej i w pełni zależnej od BOP spółki handlowej Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS). Produkty oferowane przez BOPS będą ładowane oraz wysyłane z nowej Platformy Logistycznej BOP, która jest jednym z największych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

Spółka BOP, która obecna jest na polskim rynku od ponad dwóch i pół roku, już teraz ma znaczący wpływ na intensywny wzrost rynku tworzyw sztucznych w Polsce oraz stwarza wiele nowych możliwości dla polskich przetwórców poliolefin. Nowe fabryki BOP stanowią wartość dodaną dla całego sektora przemysłowego w Polsce. BOP sprawił, że wiele polskich przedsiębiorstw zainwestowało w przyszłość i dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz wysokiej jakości produktów oferowanych przez spółkę, stało się poważną konkurencją na wymagającym Wspólnym Rynku. Wzrost zużycia poliolefin w Polsce jest większy niż PKB i wynosi ponad 10 procent rocznie. Dzięki płockim fabrykom BOP, ma on szansę zostać pokryty z krajowych źródeł.

Granulat poliolefinowy powstały w wyniku nowoczesnych technologii wykorzystywanych w nowych zakładach BOP w Płocku, znajduje szerokie zastosowanie zarówno na rynku konsumenckim jak i przemysłowym, m.in. w produkcji opakowań, w tym na żywność i napoje, folii, wyrobów włókienniczych i tekstylnych, a także części samochodowych oraz rur.

BOP podejmuje wiele działań mających na celu zwiększenie zainteresowania zagranicznych inwestorów, lokowaniem swoich przedsięwzięć właśnie w Polsce - kraju, gdzie spotykają się i łączą gospodarki zachodniej i wschodniej części Europy.

Bardzo dobre wyniki spółki uzyskane w tak krótkim czasie sprawiły, iż prognozy rozwoju przedsięwzięcia są optymistyczne. Pomyślne przewidywanie i stale rosnący przemysł tworzyw sztucznych pozwalają BOP, będącemu prywatną spółka dbać o jeszcze lepszy rozwój własny, a także wsparcie inicjatyw zewnętrznych.

BOP zatrudnia ponad 400 osób. Są to wysoko wykwalifikowani specjaliści - inżynierowie, finansiści oraz specjaliści ds. marketingu, sprzedaży i logistyki, personel techniczny i administracyjny. Projekt BOP, którego wartość szacowana jest na ok. 500 mln euro mógł być tak pomyślnie zrealizowany dzięki ogromnemu wsparciu właścicieli - firm PKN ORLEN S.A. oraz Basell Europe Holdings B.V., a także dzięki władzom lokalnym i uproszczonym procedurom realizacji inwestycji.

BOP uczestniczy w inicjatywach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) tworzonym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzięki temu, BOP jako polska spółka ma możliwość wspierania rozwoju gospodarczo-ekonomicznego i społecznego Polski, a w szczególności miasta i regionu płockiego. To ogromna szansa dla rozwoju lokalnych inicjatyw edukacyjnych, ekonomicznych i społecznych na arenie ogólnopolskiej, którą BOP oferuje swojemu rodzinnemu miastu. Wyrazem troski i wagi realizacji zadań odpowiedzialności społecznej w spółce BOP, jest nie tylko udział w Funduszu Grantowym dla Płocka. Spółka stale wspiera liczne przedsięwzięcia i instytucje, których celem jest promowanie dobrych postaw społeczno-gospodarczych.

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka posiada w Płocku dwie największe na świecie bliźniacze instalacje do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu i polietylenu. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.