18.05.2005

56. tonowa kolumna stanęła w ORLENIE

Montaż nowej kolumny (C 501) ważącej 56 ton został dzisiaj przeprowadzony na modernizowanej obecnie Ekstrakcji Aromatów w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym ORLENU w Płocku. Operacja ustawienia tak dużej i tak ciężkiej kolumny wymagała wykorzystania dwóch dźwigów - w tym żurawia Demag TC 1000 - największego dźwigu w Polsce.

"Ważąca 56 ton kolumna była ustawiana na zmodernizowanym fundamencie jej ponad 20-letniej poprzedniczki" - powiedział nam kierownik projektu Marek Żyłowski. Kolumna została ustawiona w węźle destylacji toluenu i benzenu, który przechodzi obecnie największy zakres modernizacji. Operacja ustawienia kolumny została przeprowadzona bardzo sprawnie z wykorzystaniem dwóch dźwigów, w tym jednego z dwóch największych tego typu w Polsce - żurawia Demag TC 1000, należącego do ORLEN Transport Płock.
Zastosowanie tak specjalistycznego dźwigu było niezbędne ze względu na bardzo zagęszczony teren budowy oraz wysokość podnoszenia i ciężar.
W pierwszym etapie montażu należało zsynchronizować podniesienie kolumny do pionu, do czego wykorzystywany był jeszcze drugi mniejszy dźwig Demag AC 120. Resztę zadania wykonał już sam potężny żuraw, który w maksymalnym rozstawie może mieć nawet 132 metry wysokości.

Warty podkreślenia jest fakt, że sam transport kolumny na plac budowy przez ORLEN Transport Płock był trudną operacją. Wymagał szczegółowej analizy trasy przejazdu z uwzględnieniem wszystkich przeszkód i możliwości pokonywania zakrętów - co przy długości kolumny, która wynosi 40 metrów było skomplikowanym zadaniem.