28.10.2005

Dwa razy więcej olefin - PKN ORLEN zakończył największą inwestycję petrochemiczną

Dziś w Płocku, oficjalnie otwarta została Wytwórnia Olefin II po modernizacji, dzięki której PKN ORLEN dwukrotnie zwiększył moce wytwórcze etylenu i propylenu- podstawowych petrochemikaliów dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zintensyfikowane instalacje pozwalają otrzymywać do 700 tys. ton etylenu rocznie, i do 385 tys. ton propylenu. Większa część produkcji trafia na nowe instalacje Basell Orlen Polyolefins oraz do włocławskiego Anwilu.

Modernizacja kompleksu Olefin II oprócz wzrostu produkcji, ma zasadniczy wpływ na synergię z częścią rafineryjną zakładu poprzez stworzenie większej elastyczności w zagospodarowaniu benzyn i oleju napędowego.

- Wzmocnienie segmentu petrochemicznego podnosi znaczenie gospodarcze PKN ORLEN w skali nie tylko kraju, ale i regionu. W połączeniu z działalnością petrochemiczną Unipetrolu daje nam szansę odegrania znaczącej roli w skali branży europejskiej - powiedział Igor Chalupec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Przewidywania koncernu w zakresie wzrostu zapotrzebowania na tego rodzaju petrochemikalia zaowocowały podpisaniem w 2002 roku, wartego 245 mln EUR, kontraktu z generalnym wykonawcą – firmą ABB LGG i faktycznym uruchomieniem zakończonej dziś inwestycji. Obecne zapotrzebowanie rynku okazało się jeszcze wyższe niż prognozowano, dlatego nawet dwukrotnie zwiększona ilość olefin znajdzie 100%-owy zbyt. Znaczna część produkcji zostanie wykorzystana przez uruchamiane, jednocześnie ze zmodernizowanymi Olefinami II, nowe kompleksy poliolefinowe Basell Orlen Polyolefins. Drugim co do wielkości konsumentem etylenu, będzie włocławski Anwil, który dwa lata temu zakończył intensyfikację produkcji polichlorku winylu. Pozostała część produkcji olefin zostanie wchłonięta przez odbiorców zewnętrznych.

Wytwórnia Olefin II jest podstawową instalacją kompleksu petrochemicznego w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Powstała w latach 1977-1980 w oparciu o technologię firmy Lummus. Początkowo nominalna zdolność produkcyjna zakładu wynosiła 300 tys. ton etylenu i 125 tys. ton propylenu rocznie.

Po kilkunastu latach okazało się jednak, że to zbyt mało. W latach 1994–1995 przeprowadzono pierwszą modernizację wytwórni. Moce produkcyjne zwiększono: do 360 tys. ton etylenu i do 135 tys. ton propylenu rocznie. Udało się również zmniejszyć o ok. 25% energochłonności instalacji. Po modernizacji wyłączono na trwałe z eksploatacji przestarzałe technologicznie, zbudowaną w 1971 roku, Olefiny I. Jednak dość szybko okazało się, że modernizacja z połowy lat 90. jest niewystarczająca.

W 2000 roku Koncern podjął decyzję o dalszym rozwoju tego segmentu petrochemii. Analizy wykazały, że najlepszym rozwiązaniem będzie kolejna modernizacja już pracującej instalacji. Za takim rozwiązaniem przemawiały głównie znacznie niższe koszty inwestycyjne. Znaczne oszczędności wynikały z wykorzystania istniejącej już infrastruktury, instalacji pomocniczych i mediów energetycznych. W wyniku inwestycji produkcja etylenu wzrosła z 360 do 700 tys. ton rocznie, a propylenu - ze 135 do 380 tys. ton rocznie. Uwzględniając propylen pochodzący z pracy instalacji krakingu katalitycznego ORLEN może obecnie wytworzyć 485 tys. t tego produktu rocznie.

- By właściwie wykorzystać wciąż wysoki potencjał wzrostu zużycia olefin w kraju, finalizując dziś ten projekt rozważamy już następną inwestycję- budowę Olefin III. Byłby to jeden z efektywnych sposobów zagospodarowania większej ilości frakcji benzynowych, która według prognoz pojawi się w wyniku narastających dysproporcji w zapotrzebowaniu na oleje napędowe w stosunku do benzyn - zapowiedział Czesław Bugaj, Zastępca Generalnego Dyrektora ds. Operacyjnych.