14.10.2005

NWZ Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

Dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej PKN ORLEN prof. Krzysztofa Obłoja.

Uzupełnienie składu rady było wynikiem rezygnacji jednego z jej członków, Piotra Osieckiego, we wrześniu bieżącego roku.

prof. Krzysztof Obłój, lat 51, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, doktor teorii organizacji i zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany z zarządzania strategicznego UW oraz profesor zwyczajny z dyscypliny: teoria organizacji i zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1977 roku jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Jest dyrektorem programu Executive MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW. W latach 1989 - 1994 pełnił funkcję Wiceprezesa Międzynarodowej Szkoły Zarządzania Sp. z o.o. W 1976 - 1977 był pracownikiem ORGMASZ.

Pan prof. Krzysztof Obłój odbył liczne staże naukowe i dydaktyczne między innymi w: University of Illinois at Urbana Champaign, Graduate School of Business, Oslo i Bodo, Bled International Management Development Center.

Pan prof. Krzysztof Obłój jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Polmos Lublin S.A. jako Wiceprzewodniczący od 2001 roku, Prochem S.A. od 2002 roku, NFI Foksal od 2004 roku, Impel S.A. jako Przewodniczący od 2004 roku.

Jest członkiem rad naukowych czasopism profesjonalnych: Management International Review (1994 - 2005), Journal of World Business (1997 - 1999), International Human Resource Journal (od 1997) i Organization Review.

Jest doradcą organizacyjnym wielu zagranicznych i polskich firm w obszarze strategii, kultury organizacyjnej i struktury, m. in. Goodyear Group Poland, GlaxoSmithline, Bank Pocztowy S.A., Mennica Państwowa S.A., EuroZet S.A., ABB, Benckiser, Corporate Profiles, SAP, Agora S.A., Centrozap S.A., Próchnik S.A.

Jest autorem wielu publikacji, monografii oraz podręczników.