12.09.2005

6 Międzynarodowe Forum Paliwowe "PetroTrend"

Analizy rynku paliwowego w Polsce i Europie, prognozy jego rozwoju oraz najważniejsze problemy branży paliwowej to wiodące tematy 6 Międzynarodowego Forum Paliwowego "PetroTrend", które odbędzie się 15 i 16 września w Warszawie.

Podczas konferencji "PetroTrend 2005", w panelu "Przewidywane zamiany struktury rynku paliw w Europie Środkowej i Wschodniej", wizję udziału i rolę PKN ORLEN w tworzeniu dominującego podmiotu branży naftowej w regionie zaprezentuje Wojciech Heydel, Wiceprezes PKN ORLEN. Natomiast temat "Cena, marka czy produkt - sposobem na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku detalicznym" zreferuje Tomasz Grzela, Z-ca dyrektora Marketingu ds. Projektów Strategicznych, PKN ORLEN.

W tegorocznej edycji forum paliwowego wezmą udział w przedstawiciele zarządów i menedżerowie najwyższych szczebli sieci paliwowych działających na polskim rynku, osoby odpowiedzialne za inwestycje i rozwój w sieci, przedstawiciele firm świadczących usługi dla stacji, osoby prowadzące prywatne, niezależne stacje benzynowe oraz przedstawiciele mediów.
Jednym ze sponsorów "PetroTrend 2005" jest ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. z Grupy ORLEN.