06.09.2005

Oświadczenie

PKN ORLEN wyraża ubolewanie, że Agrofert Holding przekazuje mediom mylne informacje dotyczące kontaktów z PKN ORLEN w sprawie umowy pomiędzy PKN ORLEN i Agrofert Holding. W związku z tym PKN ORLEN przedstawia następujące informacje.

W kwestii umowy z Agrofert Holding prowadzimy od miesięcy bezpośrednią korespondencję e-mailową i listowną oraz odbywamy spotkania. Korespondencja odbywa się także pomiędzy doradcami prawnymi firm. Wszystkie listy są ewidencjonowane, a spotkania odbywały się także z udziałem doradców, sporządzane są również notatki ze spotkań. W ramach korespondencji tylko z ostatnich miesięcy - w miesiącu czerwcu PKN ORLEN i Agrofert Holding wymieniły bezpośrednio 8 listów w tej sprawie, w miesiącu lipcu - 15 listów, w miesiącu sierpniu - 18 listów oraz 4 listy we wrześniu. Od czerwca tego roku odbyło się też 7 spotkań.

W lipcu br. obecny Zarząd PKN ORLEN przedstawił Agrofert Holding warunki, o jakich jesteśmy skłonni rozmawiać. Zawierały one konkretne rozwiązania oparte o warunki rynkowe. Rozumiemy, że partner nie jest w tej chwili na takie warunki przygotowany.

Odnośnie żądania 77 milionów Euro odszkodowania przez Agrofert Holding na list w tej sprawie (z dnia 25 sierpnia br.) PKN ORLEN odpowiedział w dniu 30 sierpnia br. oraz kontynuował korespondencję we wrześniu br., w związku z tym Agrofert Holding zna nasze stanowisko, łącznie z uzasadnieniem, w tej sprawie.

Umowa objęta jest klauzulami poufności, przewidującymi znaczące sankcje odszkodowawcze za ich naruszenie. PKN ORLEN nie uzyskał niestety zgody drugiej strony na ujawnienie postanowień umowy, choć o taką zgodę wystąpiliśmy. Dlatego jeszcze raz ponowimy wniosek o ujawnienie tych umów i publicznie zwracamy się do Agrofert Holding, aby, szczególnie w obliczu pojawiających się informacji o korupcji, prace nad rozwiązaniem tego problemu przebiegały w sposób przejrzysty dla wszystkich uczestników rynku i opinii publicznej.