08.09.2005

PKN ORLEN wyraża zgodę na ujawnienie umowy zawartej pomiędzy Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej i PKN ORLEN

Wspierając pełną przejrzystość procesu prywatyzacji spółki UNIPETROL PKN ORLEN wyraził zgodę na pełne ujawnienie umowy zakupu akcji spółki Unipetrol zawartej w dniu 4 czerwca 2004 pomiędzy Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej i PKN ORLEN.

W dniu 8 września 2005 r. PKN ORLEN otrzymał prośbę z Funduszu Majątku Narodowego Republiki Czeskiej o publiczne ujawnienie Umowy przez Fundusz Majątku Narodowego Republiki Czeskiej/lub Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej.