01.09.2005

Stypendium to Dar Serca

Fundacja ORLEN - Dar Serca uruchomiła kolejną edycję programu stypendialnego dla uczniów i studentów, którzy pomimo trudnej sytuacji materialnej osiągają dobre wyniki w nauce, bądź wykazują szczególne zdolności w interesującej ich dziedzinie.

Program stypendialny obejmuje rok szkolny i akademicki 2005/2006. Możliwość skorzystania ze stypendium Fundacji mają uczniowie szkół podstawowych gimnazjów i średnich, którzy nie ukończyli 19 lat oraz studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, którzy w 2005 roku nie ukończą 24 lat.

Studenci mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 250 do 600 PLN miesięcznie przez cały rok akademicki. Uczniowie, którzy złożą wymagane dokumenty mogą otrzymać co miesiąc od 200 do 380 PLN przez czas trwania roku szkolnego.

Głównym kryterium kwalifikacyjnym są dobre wyniki w nauce oraz średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie. Zebrane w ten sposób punkty wraz z przedstawionymi dokumentami informującymi o ważnych osiągnieciach w nauce, sporcie lub innej dziedzinie zostaną ocenione przez komisję stypendialną, która podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Stypendium to szczególny rodzaj wsparcia, który obok aspektu czysto finansowego ma również znaczenie społeczne. Stypendium w rozumieniu naszej Fundacji oznacza również głęboką wiarę w to, że młody człowiek, który je otrzymuje, ma w sobie ogromny potencjał, którego za wszelka cenę nie wolno zmarnować - powiedział Eugeniusz Kowalczyk, Prezes Fundacji ORLEN - Dar Serca.

Osoby starające się o stypendium, powinny złożyć wniosek na formularzu dostępnym na stronie internetowej (www.darserca.pl) lub bezpośrednio w siedzibie Fundacji. Uczniowie mają czas do 15 września br., studenci do 15 października br. W obu przypadkach decyduje data stempla pocztowego.

Informacja o przyznanych stypendiach zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji odpowiednio dla uczniów do 30 września br, oraz dla studentów 31 października br. Na stronie internetowej Fundacji dostępny jest również regulamin programu stypendialnego.