05.06.2006

Pierwsze w kraju Walne Zgromadzenie Spółki Publicznej z możliwością głosowania z wykorzystaniem Internetu

Na najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zaplanowane na 27 czerwca 2006 r, PKN ORLEN jako pierwsza spółka publiczna w Polsce, przeprowadzi transmisję internetową WZA, połączoną z możliwością głosowania z wykorzystaniem Internetu, czyli Proxy voting - on line.

Zgodnie z deklaracjami budowy pełnej transparentności i przejrzystości, ORLEN systematycznie poszerza możliwości dostępu do informacji na temat firmy dla zainteresowanych.

W styczniu 2006 roku Koncern po raz pierwszy w swojej historii przeprowadził internetową transmisję Walnego Zgromadzenia, którą oglądało 1.515 internautów, w tym także odbiorcy z Wielkiej Brytanii, Czech, Danii, Niemiec, Francji, Luksemburga oraz USA.

Duże zainteresowanie internetową formą przekazu oraz świadomość przyczyn utrudniających obecność na obradach części Inwestorów, zainspirowało ORLEN do poszukiwania rozwiązań umożliwiających Akcjonariuszom aktywne uczestnictwo w walnych zgromadzeniach Spółki.

Wykorzystując nowe technologie i dobrodziejstwo globalnej sieci internetowej, w dniu 27 czerwca 2006 roku PKN ORLEN jako pierwsza spółka publiczna w Polsce umożliwi swoim Akcjonariuszom aktywny udział w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem transmisji internetowej z opcją głosowania za pomocą Internetu. Głosowanie takie będzie dokonywane poprzez składanie pełnomocnikowi obecnemu na sali obrad, instrukcji do głosowania przez Internet w czasie rzeczywistym. Obsługa transmisji i przesyłania instrukcji do głosowania, odbywać się będzie w polskiej i angielskiej wersji językowej. Propozycja skierowana jest do wszystkich, którzy z różnych względów nie będą w stanie przybyć na salę obrad w Płocku.

Głosowanie Akcjonariusza przez Internet będzie polegało na przesyłaniu podczas obrad, w czasie rzeczywistym, odpowiednich dyspozycji (instrukcji) dotyczących głosowania nad konkretną uchwałą, do pełnomocnika obecnego w sali obrad, który w imieniu Akcjonariusza będzie wykonywał prawo głosu.

Oferując usługę Proxy voting on-line Koncern pragnie zachęcić wszystkich akcjonariuszy, również posiadaczy mniejszych pakietów akcji, do angażowania się w proces podejmowania decyzji mających wpływ na przyszłość i obecny kształt Spółki.

Dostęp do głosowania na ZWZ poprzez Internet
Z usługi proxy voting on-line będą mogli korzystać Akcjonariusze, którzy wcześniej złożą świadectwo depozytowe w siedzibie spółki oraz dokonają odpowiedniej rejestracji. Dodatkowym warunkiem korzystania z oferowanej usługi, będzie udzielenie pełnomocnictwa kancelarii prawnej.

Ze względów techniczno-organizacyjnych usługa Proxy voting on-line będzie dostępna tylko dla tych Akcjonariuszy, którzy zgłoszą Spółce chęć skorzystania z niej, łącznie z rejestracją świadectw udziałowych na ZWZ.

Po dokonaniu powyższych czynności Akcjonariusz uzyska indywidualne i niepowtarzalne hasło dostępu umożliwiające zalogowanie się do systemu internetowego, łączącego go z komputerem pełnomocnika obecnego na sali. Przesyłanie instrukcji do głosowania będzie szyfrowane. System zrealizowany jest w technologii aplikacji WWW.

Ze względów techniczno-organizacyjnych usługa Proxy voting on-line będzie dostępna tylko dla tych Akcjonariuszy, którzy zgłoszą Spółce chęć skorzystania z niej, na co najmniej 7 dni przed walnym zgromadzeniem. Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania haseł dostępu do transmisji oraz instrukcje postępowania zostaną bezpośrednio przekazane Akcjonariuszom, którzy zadeklarują chęć skorzystania z tej możliwości.