07.06.2006

PKN ORLEN na "Kazakstan Investment Summit"

Przedstawiciele Zarządu PKN ORLEN uczestniczą w międzynarodowym szczycie gospodarczym, odbywającym się w dniach 8-9 czerwca, w Ałma Acie.

Uczestnikami szczytu są inwestorzy i liderzy gospodarczy z całego świata, szczególnie zainteresowani inwestycjami w kazachskim sektorze naftowym. Podczas dwóch dni spotkań przedstawione zostaną informacje o aktualnych trendach i możliwościach współpracy międzynarodowych koncerów przy inwestycjach realizowanych na terenie Kazachstanu. Konferencja odbywa się w Ałma Acie, największym mieście kraju.

Prezes Zarządu PKN ORLEN, Igor Chalupec podczas pierwszego dnia szczytu będzie uczestniczył w dyskusji z udziałem Bakhytkoja Izmukhambetova, Ministra ds. Energii oraz Zasobów Naturalnych rządu Kazachskiego. Spotkanie będzie poświęcone specyfice i aktualnej sytuacji na rynku naftowym w Kazachstanie oraz prezentacji możliwości inwestycyjnych w tym regionie.

Zainteresowanie PKN ORLEN tematyką konferencji w Ałma Acie wynika ze strategii Spółki, w której jednym z kierunków rozwoju jest pozyskanie możliwości wydobycia ropy (upstream). W tym celu na początku maja 2006 roku, Koncern zarejestrował spółkę ORLEN Upstream sp. z o.o., której zadaniem jest rozbudowa segmentu wydobywczego Koncernu.

W pierwszym etapie - do 2009 roku ORLEN zamierza stopniowo tworzyć struktury organizacyjne i budować kompetencje na bazie pojedynczych transakcji, szczególnie w krajach takich jak Kazachstan, Irak, kraje Afryki Północnej czy Rosja.

Przez pierwsze dwa lata planowanie inwestycji kapitałowych w obszarze wydobycia będzie się skupiało na aktywach o niższym ryzyku, przy czym preferowane będą projekty realizowane w ramach joint venture. Na tym etapie ORLEN zamierza nabywać udziały mniejszościowe, bez podejmowania roli operatora, korzystając z kompetencji partnerów.

W drugiej fazie programu do 2015 r, w przypadku projektów krótkoterminowych (5-letnich), firma planuje przejmować rolę operatora, ale nadal w oparciu o outsoursing w kwestiach technicznych. Przy projektach o dłuższej perspektywie - 10 lat, Koncern w większym stopniu zaangażuje się w bezpośrednie poszukiwania, rozwijając przy tym umiejętności techniczne i budując lokalne struktury organizacyjne.

Założenia wielkości wydobycia przewidują stopniowe zwiększanie ilości surowca z 0,4 mln t. w 2007 r. do 4,3 mln t. w roku 2015. Wymagane na realizację programu nakłady inwestycyjne szacowane są na 130 mln USD rocznie w latach 2007-2009, a przez kolejne 5 lat - 438 mln USD rocznie.