08.12.2006

Do Konkursu Inicjatyw BEZPIECZNE DROGI zgłoszono setną akcję społeczną!

Już 100 inicjatyw zgłoszono do Konkursu Inicjatyw BEZPIECZNE DROGI. Do zakończenia tegorocznej edycji konkursu pozostało jeszcze 20 dni. Codziennie otrzymujemy kolejne zgłoszenia. Najwięcej inicjatyw zgłoszono dotychczas z województw: mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego. Do podziału pomiędzy realizatorów akcji społecznych PKN ORLEN przeznaczył 500.000 PLN.

Konkurs Inicjatyw BEZPIECZNE DROGI jest jednym z głównych elementów zainicjowanego przez PKN ORLEN oraz Fundację ,,Kierowca Bezpieczny” programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach ,,ORLEN. Bezpieczne drogi”. Konkurs Inicjatyw adresowany jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, automobilklubów), szkół, uczelni, firm, jednostek samorządowych i osób fizycznych, a więc potencjalnie do wszystkich, którzy mogą społecznie działać na rzecz bezpieczeństwa drogowego. Z konkursu wyłączone są jedynie instytucje formalnie zobowiązane do działań w tym zakresie.

Ideą organizatorów Konkursu jest inspirowanie, pomoc w realizacji i nagradzanie najciekawszych inicjatyw służących realnej poprawie bezpieczeństwa na naszych drogach. Zakwalifikowane do konkursu akcje społeczne zostaną podzielone wg ich zasięgu na: lokalne, regionalne i ogólnopolskie. W każdej z tych kategorii zostaną przyznane po trzy nagrody. Dodatkowo jury zadecyduje o przyznaniu nagród specjalnych. Pula nagród przewidzianych w tegorocznej edycji konkursu wyniesie 500.000PLN. Nagrody przyznawane będą decyzją Kapituły Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele organizatorów oraz wybitni eksperci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jury weźmie pod uwagę m.in. osiągnięte efekty, innowacyjność inicjatyw, ich walory społeczne oraz efektywność wydanych na realizację środków. Nagrody dla najlepszych organizatorów mają być, w myśl regulaminu, przeznaczone na rozwijanie społecznie ważnych działań w zakresie BRD.

Setną inicjatywą zgłoszoną do Konkursu są „MotoWAKACJE”, organizowane przez Stowarzyszenie Redecko Sport i Rekreacja. MotoWAKACJE to obozy dla dzieci i młodzieży, których celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obozy promują wśród młodzieży postawę świadomego i bezpiecznego uczestnika ruchu w roli pieszego, rowerzysty i kierowcy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie Inicjatyw BEZPIECZNE DROGI. Każdy organizator, którego inicjatywa zostanie przyjęta do Konkursu otrzyma specjalny pakiet powitalny, złożony z przydatnych materiałów promocyjnych i elementów podnoszących bezpieczeństwo.

Więcej informacji (w tym opisy wszystkich inicjatyw zgłoszonych do Konkursu):
www.orlenbezpiecznedrogi.pl

Informacji udziela Fundacja ,,Kierowca Bezpieczny”:
Tel. (22) 869 01 46
info@orlenbezpiecznedrogi.pl