14.12.2006

Finał transakcji nabycia akcji spółki AB Mažeikiu Nafta

PKN ORLEN S.A. oraz Yukos International UK B.V. (Yukos) złożyły dziś w biurze maklerskim w Wilnie nieodwołalne zlecenia dotyczące przeniesienia przez Yukos akcji spółki AB Mažeikiu Nafta (MN) na rzecz PKN ORLEN S.A. oraz zapłaty przez polski koncern ceny za akcje w Możejek w kwocie 1,492 mld USD.

Złożenie zleceń dotyczących wykonania transakcji nastąpiło po spełnieniu przez PKN ORLEN S.A. i Yukos International UK B.V. wszystkich warunków zawieszających zawartych w Umowie Sprzedaży. Rozliczenie transakcji nastąpi za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Wilnie w dniu 15 grudnia 2006 r.

W dniu 14 grudnia 2006 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AB Mažeikiu Nafta, które powołało w skład Rady Nadzorczej 6 osób nominowanych przez PKN ORLEN S.A., a są to: p. Czesław Bugaj - Zastępca Dyrektora Generalnego, p. Piotr Kearney - Dyrektor ds. Strategii, p. Marek Moroz - Dyrektor Działu Inwestycji Kapitałowych, p. Wojciech Wróblewski - Doradca ds. Strategii, p. Rafał Zwierz - Firma Weil Gotschal & Manges w Warszawie, p. Marcin Wasilewski - specjalista-koordynator (CV w/w osób załączeniu).

Pozostałe 2 osoby, do których nominowania uprawniony jest PKN ORLEN, zostaną powołane w terminie późniejszym.

Zgodnie z przepisami prawa litewskiego osoby zasiadające w Zarządzie spółki-matki nie mogą być członkami Rady Nadzorczej spółki-córki. Oznacza to, że członkowie Zarządu PKN ORLEN S.A. nie mogą zostać wybrani do Rady Nadzorczej AB Mažeikiu Nafta.

Intencją PKN ORLEN S.A. jest by Rada Nadzorcza MN w nowym składzie powołała do Zarządu sześciu przedstawicieli PKN ORLEN S.A. w osobach Igora Chalupca, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A., Piotra Kownackiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Audytu i Regulacji PKN ORLEN S.A., Jana Maciejewicza, Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN ds. Zarządzania Kosztami, Pawła Szymańskiego, Członka Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN S.A. i Krystiana Patera, Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej PKN ORLEN S.A., oraz desygnowanego także przez Koncern, dotychczasowego generalnego Dyrektora MN, Nelsona Englisha.

Powodem tak szerokiej reprezentacji przedstawicieli PKN ORLEN S.A. w Zarządzie MN jest strategiczny charakter tej inwestycji I jej znaczenie dla budowania wartości koncernu.

Rada Nadzorcza w nowym składzie może rozpocząć pracę od 14 grudnia 2006 roku. Powyżej opisane zdarzenia są początkiem procesu przejmowania kontroli korporacyjnej nad spółką AB Mažeikiu Nafta.