14.12.2006

Zmiany w zarządzie Mažeikiu Nafta

Intencją PKN ORLEN S.A. jest by Rada Nadzorcza MN w nowym składzie powołała do Zarządu sześciu przedstawicieli PKN ORLEN S.A. w osobach Igora Chalupca - Prezesa PKN ORLEN S.A., Piotra Kownackiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Audytu i Regulacji, Jana Maciejewicza - Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Kosztami, Pawła Szymańskiego - Członka Zarządu ds. Finansowych i Krystiana Patera - Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej oraz desygnowanego także przez Koncern, dotychczasowego generalnego Dyrektora MN, Nelsona Englisha.

Powodem tak szerokiej reprezentacji przedstawicieli PKN ORLEN S.A. w Zarządzie MN jest strategiczny charakter tej inwestycji I jej znaczenie dla budowania wartości koncernu.

Rada Nadzorcza AB Mažeikiu Nafta (MN) zdecydowała dziś o odwołaniu czterech dotychczasowych przedstawicieli Yukos International UK B.V., których zastąpiły cztery osoby wskazane przez PKN ORLEN. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Możejek Pana Jana Maciejewicza, Pana Pawła Szymańskiego, ponadto ponownie powołała do Zarządu Możejek Pana Krystiana Patera, oraz Pana Paul Nelson English, dotychczasowego Dyrektora Generalnego Możejek. Obecnie Zarząd MN liczy siedmiu Członków. Zarząd w nowym składzie może rozpocząć pracę 14 grudnia 2006 roku.

Ponadto, Rada Nadzorcza AB Mažeikiu Nafta wybrała nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pana Marka Moroza, będącego przedstawicielem PKN ORLEN.

Zgodnie z przepisami prawa litewskiego osoby zasiadające w Zarządzie spółki-matki nie mogą być członkami Rady Nadzorczej spółki-córki. Mogą natomiast zasiadać w Zarządzie tej Spółki, co wynika także z innej niż w polskim prawie roli Zarządu w ładzie korporacyjnym Spółki. Większość bieżącego zarządzania operacyjnego sprawowane jest przez Dyrektora Generalnego, natomiast kompetencje Zarządu ukierunkowane są na podejmowanie decyzji strategicznych (podobnie jak rola Rady Nadzorczej w polskim prawodawstwie).

W myśl zasad przyjętych dwa lata temu i obowiązujących w Grupie PKN ORLEN, osoby oddelegowane z ramienia PKN ORLEN do Rady Nadzorczej i Zarządu AB Mažeikiu Nafta zrzekną się wszelkiego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w ich organach statutowych.