21.07.2006

Zasady Dobrych Praktyk wyboru agencji i domu mediowego w PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. przyjął Zasady Dobrych Praktyk opracowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Agencji Reklamowych. Wskazania zawarte w dokumencie usprawnią i zagwarantują przejrzystość procesów wyboru zewnętrznych wykonawców komunikacji marketingowej Koncernu.

Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu i przejrzystości procesów przetargowych w obszarze reklamy, PKN ORLEN S.A. i Stowarzyszenie Agencji Reklamowych wspólnie opracowały zasady „ewaluacji ofert” wspomagające procedury wyboru Agencji Reklamowych lub Domów Mediowych na potrzeby całkowitej lub częściowej obsługi Spółki w zakresie komunikacji marketingowej.

Celem podjęcia wspólnej inicjatywy jest usprawnienie procesów wyboru agencji oraz zapewnienie bezpiecznych i efektywnych biznesowo warunków komunikacji w procesie ewaluacji ofert zarówno dla ogłaszającego konkurs, jak również zaproszonych agencji i domów mediowych.

- Określenie i wdrożenie uzgodnionych zasad umożliwi dokonanie wyboru agencji na podstawie jasnych i obiektywnych, a przede wszystkim merytorycznych kryteriów. Dzięki temu PKN ORLEN zyska kontrahenta, który zaproponował najciekawsze i najbardziej efektywne projekty komunikacji marketingowej - powiedziała Anna Walczowska, Dyrektor Biura Marketingu PKN ORLEN S.A.

Poszukiwanie kandydatów na dostawcę usług będzie przebiegać w maksymalnie pięciu fazach. W pierwszej fazie powstanie lista agencji zaproszonych do ewaluacji ofert. W drugim etapie wybranym firmom zostanie przekazany brief oraz w razie potrzeby zorganizowane zostaną spotkania wyjaśniające. Trzecia część procesu, to prezentacja ofert z uwzględnieniem strategii, kreacji, a w przypadku domów mediowych strategii mediowej i kosztowej. Czwarty etap stanowić będzie szczegółowa analiza przedstawionych propozycji lub audyt mediowy w zależności od zapisów w briefie oraz wskazanie agencji, z którymi prowadzone będą negocjacje cenowe. Dobre praktyki zostały wdrożone w Spółce 11 lipca b.r.

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA z siedzibą w Płocku jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowej. Spółka posiada sieć 2705 stacji paliw na terenie Polski (ORLEN, BLISKA), Niemiec (ORLEN, STAR) oraz Czech (BENZINA). Znaczącymi sukcesami Spółki są program lojalnościowy VITAY, do którego należy ponad 5mln kierowców oraz system bezgotówkowych zakupów paliwa znany jako program FLOTA, wykorzystywany przez większość flot samochodowych w kraju i zagranicą.

Stowarzyszenie Agencji Reklamowych w Polsce (SAR) założone zostało w 1997 r. Dwa lata później SAR przystąpił do European Advertising Agencies Association (EAAA), obecnie funkcjonującego w Brukseli pod nazwą European Association of Communications Agencies (EACA). SAR zrzesza obecnie 42 członków, w tym 15 agencji reklamowych sieciowych, 13 agencji ogólnokrajowych i 14 domów mediowych.